Įstatymų pakeitimais siūloma projektui ir su juo susijusiems infrastruktūros projektams suteikti ypatingos valstybinės svarbos statusą. Juose numatomos pagrindinės sinchronizavimo proceso organizavimo bei finansavimo sąlygos.

Pasak ministerijos, tai leis sparčiau vykdyti teritorijų planavimo procedūras, nustatyti servitutus bei operatyviai atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

„Pastaruoju metu pasiekėme regioninį susitarimą ir sparčiai įgyvendiname regioniniu lygiu reikalingus veiksmus, todėl ir nacionaliniu lygiu privalome aiškiai teisiškai įtvirtinti šiam projektui realizuoti būtinus žingsnius“, – pranešime sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Vyriausybei pateiktais teisės aktais bus įtvirtintos būtinos sąlygos, užtikrinsiančios sklandų Lietuvos energetikos sistemos atsijungimą nuo sovietinio BRELL žiedo (IPS/UPS sistemos).

Atnaujintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje jau yra įtvirtinta, kad Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizavimo projektas turi būti įgyvendintas iki 2025 metų.

Antradienį Briuselyje Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai pasirašė sinchronizavimo projekto pirmojo etapo finansavimo sutartį – Europos Komisija iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility , CEF) Lietuvai, Latvijai ir Estijai šia sutartimi skiria 324 mln. eurų.

Šiuo pirmuoju etapu Lietuvos elektros energetikos sistemos atnaujinimui ir sustiprinimui bus skirta trys ketvirtadaliai reikalingų lėšų – 125,2 mln. eurų (bendra darbų vertė šalyje – 167 mln. eurų).

Balandį Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E) parengs techninių reikalavimų sąrašą, kurį turės atitikti Baltijos šalys prieš prisijungdamos prie kontinentinės Europos energetinio tinklo.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchroninis darbas su Europos tinklais bus užtikrinamas per esamą Lietuvos jungtį su Lenkija „LitPol Link“, papildomai nutiesiant nuolatinės srovės povandeninę jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos ir įgyvendinant kitas būtinas technines priemones.