BALTPOOL biržos duomenimis, tarp didžiausių paramos gavėjų šių metų sausio-rugpjūčio mėnesiais - UAB „Lietuvos energija“, AB Vilniaus šilumos tinklai, UAB „Šilutės vėjo projektai“, UAB „Renerga“ bei atliekas deginanti UAB „Fortum Klaipėda“.

Parama vėjo elektrinėms šiemet siekė beveik 26 mln. eurų, saulės - per 20 mln. eurų, o biokuro ir biodujų - beveik 9 mln. eurų. Dar beveik 19 mln. eurų skirta „Lietuvos energijos“ Elektrėnų elektrinės išlaikymui. Likusi suma skirta gamybos balansavimo ir kitiems projektams.

„Lietuvos energijos“ Elektrėnų elektrinės išlaikymui iš viso 2010-2018 metų teko apie 698 mln. eurų paramos, arba maždaug 43 proc. viso VIAP biudžeto.

Didžiausias kogeneracijos skatinimo gavėjas yra bendrovė „Fortum“, kuri per pastaruosius 4 metus jau yra gavusi beveik 15 mln. eurų VIAP paramą Klaipėdos atliekų deginimo jėgainėje. Per 12 skatinimo schemos metų VIAP išmokos šiai įmonei gali siekti apie 40 mln. eurų. Praėjusiais metais parama „Fortum“ jėgainei siekė 3,7 mln. eurų.

Teismuose atsikovotą paramą nuo šių metų gegužės pradėjo gauti šilumos gamybos bendrovė „Foksita“, kuriai už biokuro jėgainėje Kaune gaminamą elektrą šiemet skirta 411 tūkst. eurų VIAP lėšų. „Foksita“ gauna 2013 metais aukcione laimėtą, tačiau vėliau panaikintą fiksuotą, didesnį nei rinkoje 9,7 cento skatinamąjį tarifą, kuris galios 12 metų.

Tokį pat tarifą, įgyvendinus taikos sutartį su valstybe, atgaus ir Vokietijos kapitalo įmonė „Danpower Baltic“, kuri tais pačiais 2013 metais buvo laimėjusi analogišką aukcioną.

Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių Europos Sąjungoje yra dotuojama, siekiant skatinti jos plėtrą ir taip sumažinti katastrofišką šiltnamio efektą bei mažinti iškastinių išteklių importą. Vienas pagrindinių skatinimo mechanizmų - dotacijos iš VIAP biudžeto.