Laimėjusi ginčus teismuose, bendrovė „Foksita“ už jos kogeneracinėje jėgainėje Kaune gaminamą elektrą gauna 2013 metais aukcione laimėtą fiksuotą, didesnį nei rinkoje 9,7 cento skatinamąjį tarifą, kuris galios 12 metų. Ši parama teikiama iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto.

Tokį pat tarifą, jei teismas patvirtins taikos sutartį, gaus ir Vokietijos kapitalo įmonė „Danpower Baltic“, kuri tais pačiais 2013 metais laimėjo analogišką aukcioną.

Šių metų balandį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi užbaigė nuo 2015 m. trukusį „Foksitos“ ginčą su Valstybine energetikos inspekcija.

Ginčas tarp šalių kilo inspekcijai nepratęsus „Foksitai“ 2015 m. išduoto elektros gamybos leidimo ir skirtingai interpretavo, kiek darbų atlikta kogeneracinėje jėgainėje. Norint pratęsti statybos leidimą, turi būti atlikta bent 50 proc. jėgainės darbų, o inspekcija laikėsi pozicijos, kad tiek atlikta nėra. Tuo tarpu „Foksita“, remdamasi auditorių išvadomis, teigė, kad prašymo pratęsti leidimą metu jau buvo atlikta per 70 proc. projekto darbų. Teismas atmetė inspekcijos argumentus ir pripažino, kad sprendimas nepratęsti leidimo buvo neteisėtas.

Per pirmą šių metų pusmetį iš VIAP biudžeto Lietuvoje jau išmokėta beveik 77 mln. eurų paramos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams.

BALTPOOL biržos duomenimis, tarp didžiausių paramos gavėjų - AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Šilutės vėjo projektai“, UAB „Renerga“, AB „Litgrid“ bei atliekas deginanti UAB „Fortum Klaipėda“.

Iš viso nuo 2010 iki 2018 metų VIAP lėšų biudžetas siekė per 1,5 mlrd. eurų. Didžiausią jų dalis teko „Lietuvos energijos“ Elektrėnų elektrinės išlaikymui - apie 679 mln. eurų, t.y. maždaug 43 proc. viso VIAP biudžeto.

Didžiausias kogeneracijos skatinimo gavėjas yra bendrovė „Fortum“, kuri per pastaruosius 4 metus jau yra gavusi beveik 15 mln. eurų VIAP paramos per elektros skatinamąjį tarifą Klaipėdos atliekų deginimo jėgainėje. Per 12 skatinimo schemos metų VIAP išmokos šiai įmonei gali siekti apie 40 mln. eurų.

Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių Europos Sąjungoje yra dotuojama, siekiant skatinti jos plėtrą ir taip sumažinti katastrofišką šiltnamio efektą bei mažinti iškastinių išteklių importą. Vienas pagrindinių skatinimo mechanizmų - dotacijos iš VIAP biudžeto.