Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) gruodžio 7 dieną atmetė LEG skundą, BNS informavo teismo atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė.

„Teismas daro išvadą, kad ginčijami aktai yra konstatuojamojo pobūdžio, nesukeliantys pareiškėjui (LEG – BNS) materialiųjų teisinių pasekmių. Teismas nenustatė teisiškai pagrįstų faktų ir argumentų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, kad skundo nagrinėjimas iš esmės sukeltų pareiškėjui apibrėžtas, konkrečias, tiesiogines teisines pasekmes, todėl pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą“, – teigė S. Jacinevičienė-Baltaduonė.

LEG skundė Kainų komisijos birželį priimtą nutarimą, jog elektros rezervo aukcione bendrovė pasiūlė per didelę kainą. Tačiau nuobauda bendrovei nebuvo skirta.

Komisijos teigimu, elektros perdavimo bendrovės „Litgrid“ organizuotame aukcione LEG pasiūlė didesnes tretinio rezervo paslaugų kainas, negu komisijos 2017 metais nustatyta 10,04 euro kainos viršutinė riba. LEG teigė, kad „Litgrid“ reikalavo skaidyti rezervą, dėl to išaugo megavatvalandės kaina, o viršutinė riba nustatyta bendram 7 ir 8 blokų galios kiekiui.

Po derybų nuspręsta, kad tretinį rezervą 2017 metais už 32 mln. eurų visgi užtikrins LEG.

Kitąmet tretinį elektros rezervą užtikrins ne tik LEG, bet ir „Orlen Lietuva“, Kauno termofikacijos elektrinė ir „Panevėžio energija“.