Bendrovė įpareigota apie tai informuoti vartotojus, tinklų operatorių ir visuomeninį elektros energijos tiekėją.

VKEKK primena, kad, atlikusi elektros energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą už 2016 m., konstatavo, jog UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ bendras finansinio pajėgumo rodiklis yra mažesnis nei Kainų komisijos nustatyta žemutinė riba, o nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų.

Nuosavo ir įstatinio kapitalo santykiui pakoreguoti numatytas pusės metų terminas, o paaiškinimus ir dokumentus, reikalingus pakartotinai įvertinti bendrovės finansinę situaciją ir apskaičiuoti finansinio pajėgumo rodiklį, bendrovė turėjo pateikti iki rugpjūčio pradžios.

Bendrovė informavo Kainų komisiją, kad dėl patirtų finansinių nuostolių nemato galimybių šiuo metu pagerinti finansinės būklės rodiklių ir ištaisyti pažeidimą.

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ per 30 kalendorinių dienų nuo licencijos sustabdymo nepagerinus finansinio pajėgumo rodiklio, VKEKK gali išvis panaikinti bendrovei išduotą nepriklausomo elektros energijos tiekimo licenciją.