Susitikime su įmonės vadovybe svečiams pristatyta, kaip vyksta pagrindiniai eksploatavimo nutraukimo projektai, išmontavimas, naujų radioaktyviųjų atliekų objektų statyba. Ypatingas dėmesys skirtas tam, kokia svarbi Europos Sąjungos (ES) finansinė parama eksploatavimo nutraukimui po 2020 metų.

„Neturint pakankamo finansavimo ateityje, gali tekti peržiūrėti visą eksploatavimo nutraukimo strategiją, kas gali turėti įtakos galutiniam eksploatavimo nutraukimo terminui. Be to, nauji radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, kuriems skirtos didelės lėšos, nebus eksploatuojami arba bus eksploatuojami tik iš dalies“, - sakė IAE generalinis direktorius Darius Janulevičius.

„Tikimės, kad ES ir toliau vykdys savo įsipareigojimus - tinkamai finansuos darbus, o Lietuva - tęs eksploatavimo nutraukimo procesą“, - susitikimo metu sakė V. Pranckietis. Pasak Seimo pranešimo, parlamento vadovas taip pat akcentavo, kad Ignalinos AE uždarymas turi būti vykdomas saugiai, o ištekliai - naudojami taupiai ir skaidriai.

Energetikos viceministras Simonas Šatūnas pažymėjo, kad Europos Komisija, Europos Parlamentas, Europos Audito rūmai ir kitos ES institucijos aktyviai domisi ir atidžiai stebi, kaip vykdomi Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo darbai.

„Todėl labai svarbu visoms pusėms dirbti nuosekliai ir kokybiškai vardan vieno tikslo. Tik atlikdami visus darbus laiku ir maksimaliai efektyviai naudodami europinę paramą bei valstybės biudžeto lėšas, užtikrinsime sėkmingą šio projekto įgyvendinimą“, - sakė S. Šatūnas.

Elektrinės bloke delegacijos atstovai susipažino su vykdomų išmontavimo darbų apimtimis ir jų atlikimo rezultatais. Apsilankę Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos B1 projekto aikštelėje, svečiai susipažino su šio projekto pažanga.

Kartu su Seimo Pirmininku Ignalinos AE lankėsi Seimo nariai Algimantas Dumbrava, Gintautas Kindurys, Vytautas Rastenis.