Teisėjų kolegija vertino, ar Konkurencijos taryba 2014 m. birželio 10 d. nutarime pagrįstai pripažino, kad OAO „Gazprom“, atsisakydama derėtis su AB „Lietuvos energijos gamyba“ dėl gamtinių dujų mainų sutarties 2013-2015 m. sudarymo, užkirto kelią AB „Lietuvos energijos gamyba“ savo poreikiams sudaryti gamtinių dujų pirkimo sutartį su dujų tiekimo įmone.

Taip „Gazprom“ pažeidė 2004 m. kovo 18 d. Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 1S-38 „Dėl leidimo OAO „Gazprom“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 34 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų paketą ir įgyjant kartu su VĮ Valstybės turto fondas, „Ruhrgas Energie Beteiligungs AG“ ir „E.ON Energie AG“ bendrą AB „Lietuvos dujos“ kontrolę“ nuostatas. Už šį pažeidimą pareiškėjui buvo skirta 35 651 268,54 Eur bauda.

2004 metais Konkurencijos taryba leido pareiškėjui įsigyti AB „Lietuvos dujos“ akcijų su sąlyga, kad jis nesudarys kliūčių Lietuvos pirkėjams įsigyti gamtinių dujų iš kitų tiekėjų. Tokia sąlyga buvo numatyta atsižvelgus į tai, kad AB „Lietuvos dujos“ užėmė dominuojamą padėtį atitinkamose gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo rinkose, jos dujų tinklai nebuvo sujungti su ES gamtinių dujų tinklais bei gamtinių dujų tiekimo sistema, o pareiškėjas buvo vienintelis galimas dujų tiekėjas į Lietuvą ir kito alternatyvaus tiekėjo nebuvo.

Tuo metu galimybės eksportuoti dujas iš Rusijos taip pat priklausė nuo OAO „Gazprom“ kontroliuojamų magistralinių dujotiekių pralaidumo, techninių galimybių ir kitų sąlygų.

Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą, nustatė, kad AB „Lietuvos energijos gamyba“ siekė įgyvendinti gamtinių dujų mainų sandorį, kuris įmonei leistų Vakarų Europoje pigiau įsigyti gamtinių dujų.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad pareiškėjo OAO „Gazprom“ atsisakymas derėtis su AB „Lietuvos energijos gamyba“ dėl gamtinių dujų mainų sutarties 2013-2015 metais sukliudė bendrovei įsigyti gamtinių dujų iš kito tiekėjo – taip buvo pažeista koncentracijos vykdymo sąlyga. Tokie pareiškėjo veiksmai sudarė kliūtis AB „Lietuvos energijos gamyba“ sudaryti gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį su alternatyviu gamtinių dujų tiekėju.

LVAT teisėjų kolegija tokiam Konkurencijos tarybos vertinimui pritarė. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai sprendė, kad pareiškėjas pagal nustatytą koncentracijos vykdymo sąlygą ne tik turėjo susilaikyti nuo veiksmų, tačiau privalėjo imtis visų priemonių, reikalingų koncentracijos vykdymo sąlygoje nustatytiems įpareigojimams įvykdyti.

Teisėjų kolegijos vertinimu, toks aiškinimas nėra laikytinas plečiamu ir yra suderintas su koncentracijos vykdymo sąlygos nustatymo aplinkybėmis ir tikslais – užtikrinti galimybę Lietuvos gamtinių dujų vartotojams savo poreikiams įsigyti gamtinių dujų iš kitų tiekėjų.

Teisėjų kolegija pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus, susijusius su baudos neskyrimu ar simbolinės baudos skyrimu, laikė nepagrįstais. Priimtoje nutartyje, be kita ko, pažymima, jog pareiškėjui buvo aiški ir suprantama koncentracijos vykdymo sąlyga.

Šiame kontekste aktualu buvo ir tai, kad pareiškėjas niekada nesikreipė į atsakovą su prašymu išaiškinti nustatytą koncentracijos vykdymo sąlygą, jeigu jam būtų kilę neaiškumų.

Teisėjų kolegija, įvertinusi administracinės bylos medžiagą, sprendė, kad Konkurencijos taryba, skirdama pareiškėjui baudą, atsižvelgė į padaryto pažeidimo pobūdį, pavojingumą, pažeidimo trukmę.

Byloje teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad Konkurencijos taryba galėjo 100 procentų padidinti baudos bazinį dydį pareiškėjui, atsižvelgus į tai, kad, to nepadarius, bauda netektų savo atgrasomojo pobūdžio dėl ypač didelės pareiškėjo apyvartos. Įvertinus administracinės bylos medžiagą, pareiškėjo pateiktą apeliacinį skundą, nebuvo nustatyta kitų pagrindų sumažinti ar keisti Konkurencijos tarybos skirtą baudą.

Vadovaudamasi paminėtais motyvais, išplėstinė teisėjų kolegija pareiškėjo OAO „Gazprom“ apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti paskirtą 35 651 268,54 Eur baudą.