Į Komisiją kreipėsi vartotojas, kuris nurodė, kad AB „Kauno energija“ nepagrįstai jam skaičiuoja mokėjimus už šilumą, nes jam priklausantis butas yra atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos, todėl šilumos tiekėjas reikalauja mokėti už paslaugas, kurių vartotojas negauna.

Faktines ginčo aplinkybes išnagrinėjusi Komisija nustatė, kad vartotojas jam priklausančių patalpų šilumos ir karšto vandens sistemas nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungė savavališkai, nepaisydamas kitų bendraturčių interesų, todėl jis išlieka centralizuotai tiekiamos šilumos vartotoju ir AB „Kauno energija“ pagrįstai reikalauja susimokėti už patiektą šilumą.