Tai šalies vadovė pareiškė šeštadienį, paklausta apie galimybę Lietuvai pirkti elektros energiją iš Rusijos Karaliaučiaus srityje planuojamos statyti atominės elektrinės.

Lietuvos pareigūnai ne kartą kritikavo Rusiją, kad ši jėgainė statoma nesilaikant Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo konvencija).

"Lietuva, kaip visa Europos Sąjunga, gali pirkti energiją tik iš tų šaltinių, kurie yra saugūs ir atitinka Espoo konvenciją", - šeštadienį žurnalistams Burbiškio dvare sakė prezidentė.

Pastaruoju metu opozicijoje esantys konservatoriai ragina kairiųjų Vyriausybę tęsti Visagino atominės elektrinės projektą, argumentuodami, kad priešingu atveju šalis taptų priklausoma nuo Karaliaučiaus srityje statomos elektrinės.

Lietuvos pareigūnai teigia, kad Baltarusija ir Rusija nėra atlikusios savo šalyse planuojamų statyti atominių elektrinių poveikio aplinkai vertinimo pagal visuotinai priimtas tarptautinės teisės normas, nėra organizavusios šio projekto viešų svarstymų Lietuvoje ir dvišalių konsultacijų, kaip to reikalauja Espoo konvencija.