"Akivaizdu, kad toks Vyriausybės blaškymasis, kokį stebėjome paskutinėmis dienomis, yra naudingas tik Karaliaučiaus elektrinės atominės projektui. Galima prognozuoti, kad Lietuva bus vis labiau spaudžiama tapti Karaliaučiaus elektrinės atominės sistemos dalimi, jeigu nepritars savo Visagino atominės elektrinės projektui ar stabdys, vilkins laiką ir kitaip negebės priimti strateginio sprendimo", - trečiadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė parlamentaras.

"Lietuva tokiu svarbiu strateginiu klausimu, atrodo, neturi gebėjimo imtis atsakingos lyderystės", - sakė A.Kubilius.

Jis piktinosi, kad iki šiol Seimo nariams nėra pateiktos jokios darbo grupės išvados ar mokslininkų skaičiavimai dėl VAE statybos, nors ketvirtadienį Seime numatytos trijų valandų diskusijos dėl energetikos reikalų.

Anot buvusio premjero, rinkimai į Seimą ir referendumas dėl naujos elektrinės reikalingumo sutrukdė VAE planavusiems statyti partneriams įsteigti bendrą įmonę: "Niekas nesiginčija dėl darbo grupės iškeltos sąlygos, kad siekiant toliau tęsti projektą, visi partneriai turi įsteigti bendrą įmonę. Mes to nuosekliai siekėme, bet sutrukdė rinkimų kampanija ir su ja susietas referendumas".

A.Kubilius pareiškė nesutinkąs, kad nauja jėgainė būtų nekonkurencinga: "Negaliu sutikti su į rankas patenkančiais ekonominiais vertinimais, kur teigiama, kad VAE projektas bus nekonkurencingas, nes remiamasi kai kuriomis, atrodo, specialiai pritemptomis prielaidomis, visai nekreipiant dėmesio į anksčiau atliktus skaičiavimus ir jų prielaidas".

Premjeras Algirdas Butkevičius trečiadienį sakė, kad Seimas per dvi artimiausias savaites gali priimti sprendimą dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje ateities.

Ministro pirmininko teigimu, ketvirtadienį prasidėsiančios diskusijos parlamente lems, kokiu turiniu Lietuva kreipsis į projekto partnerius - Latviją ir Estiją.

Seimas yra įpareigojęs Vyriausybę iki gegužės 15 dienos parengti ekspertų išvadas dėl Lietuvos energetinio saugumo ir jas pateikti parlamentui. Darbo grupė turi atsakyti į klausimus, kaip užtikrinti energetinį saugumą be atominės elektrinės ir kaip užtikrinti tą patį energetinį saugumą su atomine elektrine.

A. Butkevičius, pirmadienį politiniams partneriams ir prezidentei pristatęs atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos projektą, pareiškė, jog ligšiolinio Visagino AE projekto negalima įgyvendinti, o jis galėtų būti atnaujintas tik su sąlyga, jeigu bus atpigintas ir sumažinta naujoje jėgainėje gaminamos elektros kaina.

Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius sakė, jog su Japonijos korporacija "Hitachi" dėl jėgainės statybos Visagine derybos gali toliau vykti, tačiau Japonijos korporacija "Hitachi" turėtų pati investuoti į projektą. Kartu jis pabrėžė, kad naujos AE statybai turi būtų gautas visuomenės pritarimas.