Kaip žinoma, praėjusį ketvirtadienį Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), remiamas donorų iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės (AE) eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, nusprendė sustabdyti vieno konkretaus Ignalinos AE uždarymui skirto projekto finansavimą.

Projektas apima laikinosios saugyklos panaudotam branduoliniam kurui ir įrengimams iš dviejų reaktorių statybą. Šis sprendimas buvo priimtas remiantis tuo, kad atominės elektrinės ir projektą įgyvendinantis konsorciumas „Nukem“ nesugebėjo išspręsti jau daugiau nei du metus trunkančio ginčo, kaip konkrečiai įgyvendinti projektą.

„Manau, kad tokiam strateginiam tarptautiniam projektui buvo skiriamas per mažas dėmesys, nes elementari vadyba reikalauja, kad arba ministrų lygyje būtų labai griežtai vykdomas monitoringas, organizuojami pasitarimai. Jeigu atsiranda rizikos faktoriai, tą koordinuoti turi perimti pats ministras pirmininkas. Aš manau, kad yra daug aplaidumo, o jei vyko nesusikalbėjimai su tarptautinėms organizacijom, tai buvo galima pakviesti tų institucijų vadovus atvykti į šalį. Manau, kad jiems trūko kantrybė. Kai viduje nesusitaria, tai dabar galvoja, gal paspartins žingsnius, kaip prieiti prie sutarimo“, - svarstė A. Butkevičius, paklaustas, kodėl susidarė tokia padėtis.

Klausiamas, ko imsis, politikas teigė pavedęs energetikos ministrui Jaroslavui Neverovičiui surinkti visą informaciją ir surengti pasitarimą.

„Vakar (penktadienį – DELFI) kalbėjau su energetikos ministru, kad jis susirinktų medžiagą ir paruoštų pilną informaciją ir netgi gal organizuotų pasitarimą, bet ne Vyriausybės lygyje, tiesiog kad suorganizuotų pasitarimą vietoje. Yra tokių kalbų, kad netgi ten yra defektinių dalykų, aš pats savo akimis norėčiau pamatyti, kas yra padaryta. Manau išeitys yra dvi: vienas kelias – neišsiaiškinus, kad tie konteineriai nesertifikuoti, jokių mokėjimų negali būti, nors dalis jau buvo apmokėta, kiek turiu informacijos“, - sakė A. Butkevičius.

„Jeigu ta kompanija nepateikia dokumentų, įrodančių konteinerių kokybę ir tinkamumą, tai su ta kompanija turi būti arba nutraukiama sutartis, arba ji turi ištaisyti defektus ir pagrįsti, kad jie teisūs. Tai turėtų būti aiškus priemonių, planas, kaip toliau elgtis“, - teigė socialdemokratų lyderis.