Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad šiuo metu galioja skirtingos sąlygos atsinaujinančius energijos išteklius naudojamoms elektrinėms (iki 30 kW galios, 30-100 kW galios ir galingesnėms nei 100 kW). Teigiama, kad galingesnėms nei 30 kW galios elektrinėms teks konkuruoti aukcione, tuo tarpu mažiau galios turinčioms elektrinėms suteikiamos paprastesnės sąlygos – leidimai išduodami bendra tvarka, 12 m. garantuojamas elektros energijos supirkimas ir fiksuotas elektros energijos tarifas.

Iki šių metų lapkričio 5 d. Energetikos ministerija buvo išdavusi 2806 leidimus plėtoti saulės elektrines – bendra galia 119,764 MW. Iš jų 2701 leidimas išduotas mažesnės nei 30 kW galios elektrinėms – bendra galia 72,53 MW.

Ministerija tiki, kad metų pabaigoje išduotų leidimų skaičius gali padidėti du ar tris kartus. Norint išvengti nepagrįsto elektros energijos tarifo vartotojams didėjimo (tarifas atsinaujinančių išteklių elektrinėms mokamas iš vartotojų elektros kainos), ministerija siūlo keisti tvarką.

Priėmus įstatymo projektą, visos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės turėtų dalyvauti aukcionuose, iki 30 kW galios elektrinėms leidimai nebebūtų išduodami nuo kitų metų kovo 1 d. Ministerijos nuomone, tai leistų suvaldyti elektros energijos elektrinių bumą ir sumažinti elektros kainos kilimą vartotojams.

Energetikos ministerija teigia, kad tiksliai išsiaiškinti, kiek saulės elektrinės gali padidinti elektros kainą eiliniam vartotojui, sunku, nes kol kas nėra ilgamečių duomenų, kurie leistų išsiaiškinti apie elektros energijos pagaminimo kiekius Lietuvos sąlygomis.

Tačiau preliminariai paskaičiuota, kad suminė elektrinių galia, kuri siektų 100 MW, iš elektros vartotojų pareikalautų papildomų 90 mln. Lt, 200 MW – apie 180 mln. Lt, 300 – apie 270 mln. Lt.

Šiuo metu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) yra nustačiusi šiuos tarifus už saulės jėgaines 2013 m.: neintegruotos į pastatus iki 30 kW galios - 1,25 Lt/kWh (2012 m. - 1,44 Lt/kWh), 30-100 kW galios – 1,16 Lt/kWh (2012 m. - 1,33 Lt/kWh), virš 100 kW galios – 0,90 Lt/kWh (2012 m. - 1,04 Lt/kWh) ; integruotos į pastatus iki 30 kW galios – 1,6 Lt/kWh (2012 m. - 1,8 Lt), 30-100 kW galios – 1,48 Lt/kWh. (2012 m. - 1,66 Lt/kWh), daugiau nei 100 kW galios – 1,14 Lt/kWh (2012 m. - 1,28 Lt/kWh).

Tarifai iki 30 kW galios elektrinėms yra galutiniai, tuo tarpu didesnėms nei 30 kW galios elektrinėms nustatyta tik viršutinė tarifo riba – galutinė aiškėja po aukcionų.

Šiuo metu atsinaujinančių išteklių energijos įstatyme yra nustatytas tikslas bendrąją saulės elektrinių galią šalyje padidinti iki 10 MW, neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių galia iki 30 kW.