"Esminis "Gazprom" reikalavimas buvo pripažinti, kad valstybės veiksmai inicijuojant "Lietuvos dujų" veiklos tyrimą buvo neteisėti ir pažeidė akcininkų sutartį. Buvo keliamas reikalavimas įpareigoti Lietuvos valstybę atsisakyti veiklos tyrimo - šito arbitražas neįpareigojo", - BNS sakė V.Bernatonis.

Anot jo, Stokholmo arbitražas nusprendė, kad Lietuvos valstybė turėjo teisę pradėti "Lietuvos dujų" veiklos tyrimą ir savo veiksmais akcininkų sutarties nepažeidė.

"Tačiau arbitražas pasisakė, kad tam tikri klausimai yra sureguliuoti akcininkų sutartyje ir valstybei nebūtų teisinga siekti, tuos klausimus išspręsti per veiklos tyrimą. Valstybė negali siekti tokių priemonių, kurios apeitų akcininkų sutartį", - teigė V.Bernatonis.

Pasak jo, vienas iš tokių klausimų yra akcininkų sutarties nuostatos dėl Lietuvai tiekiamų gamtinių dujų kainos nustatymo.

"Arbitražo nuomone, tai nebūtų tinkamas veiksmas, ginčus dėl akcininkų sutarties nuostatų apie dujų kainas reikia spręsti arbitraže", - sakė V.Bernatoniui.

Tačiau, anot jo, dabartinėje "Lietuvos dujų" veiklos tyrimo stadijoje apie poveikio priemones, kurios galėtų būti taikomos bendrovei, nėra sprendžiama, o ir sprendimus dėl priemonių priimtų ne Vyriausybė, o teismas.

"Dabar teismas sprendžia pradėti ar nepradėti veiklos tyrimą. Jei bus nuspręsta pradėti veiklos tyrimą, teismas, kuris pagal Civilinį kodeksą turi labai plačią diskreciją, savo nuožiūra spręs, ar taikyti ir kokias taikyti priemones, jei veiklos tyrimas parodys, kad buvo netinkama "Lietuvos dujų" ar jos valdymo organų veikla", - sakė V.Bernatonis.

Energetikos ministerija antradienį pranešė, kad Stokholmo arbitražas atmetė "Gazprom" pretenzijas, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo, Lietuvai ir galutinai patvirtino Vyriausybės teisę inicijuoti "Lietuvos dujų" veiklos tyrimą Vilniaus apygardos teisme. Tačiau, anot ministerijos, arbitražas konstatavo, kad klausimai dėl dujų kainos taikymo Lietuvai negali būti nagrinėjami veiklos tyrimo procedūros metu - šiuos reikalavimus Vyriausybė gali reikšti pačiame Stokholmo arbitraže.

Tuo tarpu "Gazprom" antradienį išplatintame pranešime tvirtino, kad Stokholmo arbitražas patenkino didžiąją dalį Rusijos koncerno reikalavimų ir apgynė jo, kaip "Lietuvos dujų" akcininko, teises. "Gazprom" taip pat akcentavo Stokholmo arbitražo poziciją, kad ginčai dėl gamtinių dujų tiekimo ir tranzito sąlygų bei kitų "Gazprom" ir "Lietuvos dujų" komercinių santykių, kurios reguliuoja akcininkų sutartis, turi būti sprendžiami ne Lietuvos teismuose, o arbitraže.

Energetikos ministerija 2011-ųjų kovo mėnesį kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, inicijuodama "Lietuvos dujų" veiklos tyrimą. Ministerija, be kitų reikalavimų, prašo teismo iš "Lietuvos dujų" valdybos atšaukti "Gazprom" deleguotus narius, kurie esą pažeidė pareigą vengti interesų konflikto ir veikė ne visų "Lietuvos dujų" akcininkų, o tik " Gazprom" naudai. Jei teismas nustatytų, kad dujų bendrovės ir jos valdymo organų veikla yra netinkama, prašoma iš užimamų pareigų pašalinti ir "Lietuvos dujų" generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių.

Energetikos ministras Arvydas Sekmokas yra apkaltinęs "Gazprom", kad jis Lietuvai tiekia dujas neteisinga kaina. Ministras yra teigęs, kad jei nepavyks gražiuoju sutarti su " Gazprom", ginčas gali persikelti į Stokholmo arbitražą, apie šio klausimo sprendimą Lietuvos teismuose nebuvo kalbėta.

Lietuvos Vyriausybė Rusijos koncerną dėl galimo piktnaudžiavimo, nustatant dujų kainą, yra apskundusi ir Europos Komisijai. Teigiama, kad siekdamas spausti Lietuvą, "Gazprom" šaliai taiko didesnes dujų kainas nei Latvijai ir Estijai bei kitoms ES valstybėms.

Pernai birželį "Gazprom" pateikė pirmąjį skundą Stokholmo arbitražui ir prašė skubiai uždrausti Lietuvos teismams spręsti bylą dėl "Lietuvos dujų" veiklos tyrimo, tačiau specialusis arbitras skundą atmetė. Rugpjūčio pabaigoje "Gazprom" vėl kreipėsi į arbitražo institutą, prašydamas pradėti procesą.

Be to, dėl Lietuvos Vyriausybės vykdomos gamtinių dujų sektoriaus pertvarkos, kurios metu iki 2014 metų spalio ketinama pertvarkyti "Lietuvos dujas", atskiriant dujų perdavimo, tiekimo ir skirstymo veiklas, "Gazprom" šiemet kreipėsi ir į UNCITRAL arbitražą, veikiantį prie Jungtinių Tautų organizacijos. Šiame teisme arbitrų posėdis kol kas nepaskirtas.

"Gazprom", be "Lietuvos dujų", Lietuvoje valdantis bendrovės ir Kauno termofikacijos elektrinę (KTE), šiemet kovo mėnesį Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo teismui pateikė dar vieną prašymą inicijuoti arbitražą prieš Lietuvą dėl investicijų į KTE, kurią jis ketina parduoti.

"E.ON Ruhrgas International" priklauso 38,9 proc., "Gazprom" - 37,1 proc., Energetikos ministerijai - 17,7 proc. "Lietuvos dujų" akcijų, kurios kotiruojamos "Nasdaq Omx" Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.