„Sinchronizacija užtikrins, kad savarankiškai valdysime savo sistemą lygiateisiškai su kitomis Vakarų Europoje veikiančiomis elektros energetikos sistemomis. Mūsų tikslas – integruoti šalies elektros energetikos infrastruktūrą, elektros rinką ir valdymą į Vakarų Europos elektros sistemas ir pereiti prie europietiškų sistemos valdymo standartų“, – sako „Litgrid“ generalinis direktorius Virgilijus Poderys.

„Litgrid“ kartu su Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatoriais „Augstsprieguma Tikls“ ir „Elering“ ruošiasi atlikti galimybių studiją, kurioje bus išsamiai išnagrinėtos Baltijos valstybių energetinių sistemų sujungimo su KET techninės sąlygos ir galimybės.

Studijos rezultatai bus pristatomi 2013 m. pabaigoje, Europos Sąjunga yra skyrusi 950 tūkstančių eurų studijai finansuoti iš Transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) srities bendros svarbos projektų finansavimo lėšų, likusią dalį skirs elektros perdavimo sistemų operatoriai. Lietuvos sinchronizaciją su KET planuojama įgyvendinti iki 2020 metų.