„Vilniaus energija“ prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti kaip neteisėtą Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2011-08-03 Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą.

Šiame akte pareiškėjui nurodyta atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra; parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros tvarkaraščius.

„Vilniaus energija“ mano, kad patikrinimo akto nurodymai neatitinka teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir objektyviai negali būti įgyvendinti dėl ne nuo „Vilniaus energija“ priklausančių priežasčių. Pasak bendrovės, vykdant inspekcijos reikalavimus, ji privalėtų visiems Vilniaus miesto karšto vandens vartotojams, kurie pareiškėjui nėra pateikę įrodymų, patvirtinančių jiems priklausančių skaitiklių metrologinės patikros atlikimą, suvartoto karšto vandens kiekį apskaičiuoti ne pagal vartotojų deklaruotą karšto vandens kiekį, o pagal nustatytą normatyvą – 92 1 per parą 1 žmogui. Tokie veiksmai, pareiškėjo manymu, ir vartotojams, ir šilumos tiekėjams - nuostolingi.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė, kad Metrologijos inspekcijos patikrinimo akte išdėstyti privalomi nurodymai neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, todėl nusprendė jį panaikinti.

Planinio patikrinimo metu buvo patikrinti tik 28 butuose įrengti karšto vandens skaitikliai, iš kurių 25 neturėjo galiojančios metrologinės patikros žymenų. Tačiau nurodymai atsiskaitymui su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, taip pat parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus, priimti ne tik dėl patikrinimo metu tikrintuose namuose gyvenančių, bet viso Vilniaus miesto karšto vandens vartotojų, kuriems karštą vandenį tiekia „Vilniaus energija“.

Kadangi privalomus bendrovei vykdyti nurodymus Lietuvos metrologijos inspekcija gali duoti tik nustačiusi konkrečius Metrologijos įstatymo reikalavimų pažeidimus, nurodymas dėl karšto vandens skaitiklių namuose, kuriuose jie nebuvo tikrinami, yra neteisėtas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad yra dar šešios bylos, kuriuose bylinėjasi „Vilniaus energija“ ir Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius.