Pasak parlamentaro, dar 2010 metais Valstybinė metrologijos tarnyba, atsakydama į jo paklausimą, pranešė, kad, "pagal Metrologijos įstatymą, šilumos skaitiklių rodmenų, perduotų nuotoliniu būdu, naudojimas komerciniams atsiskaitymams be nuotolinio duomenų perdavimo funkcijos metrologinio įteisinimo nustatyta tvarka yra neteisėtas".

Seimo nario M. Zasčiurinsko nuomone, darytina išvada, kad, jei šilumos skaitiklių rodmenų, perduotų nuotoliniu būdu, naudojimas yra neteisėtas, tai ir tuo pagrindu gyventojams išrašytos sąskaitos už šilumą gali būti neteisėtos.

Seimo nariui nerimą kelia ir neįteisintos nuotolinio duomenų perdavimo funkcijos galimas panaudojimas valdant šilumos tiekimo procesą.

"Kas galėtų paneigti, kad tokiu būdu šilumos tiekėjai gali neteisėtai padidinti ir šilumos suvartojimą. Juk šilumos skaitiklių rodmenų perdavimo nuotoliniu būdu sistemos yra nesertifikuotos, t. y. galimai nepatikimos, neskaidrios ar sudarančios sąlygas piktnaudžiavimui", - sako Seimo narys.

Jo nuomone, problemos galėjo būti išspręstos dar 2010 metais, jei šilumos tiekėjai, pagal Valstybinės metrologijos tarnybos išvadą dėl nuotolinio duomenų perdavimo funkcijos, būtų pasistengę tai tinkamai įteisinti.

"Nuo 2010 m. nieko nepadarė šiuo klausimu ir valstybės institucijos, atsakingos už šią funkciją - Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Lietuvos metrologijos inspekcija, taip pat ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija - į kurias ne kartą kreipiausi imtis tinkamų priemonių", - teigia M. Zasčiurinskas.

Jis ragina šilumos tiekėjus kuo greičiau nuotolinio duomenų perdavimo funkciją arba tinkamai įteisinti, atlikti praeities duomenų, gautų nuotoliniu būdu, nepriklausomą auditą ir išsklaidyti visuomenės abejones, arba nustoti naudoti, išmontuojant visą sistemą.

"Tik laiko klausimas, kada gyventojai kreipsis į Lietuvos teismus dėl sąskaitų už šilumą teisėtumo", - mano Seimo narys.