Po šios Lietuvos apeliacinio teismo nutarties Ukmergės rajono savivaldybė pati ar per kitus asmenis negalės perimti UAB „Miesto energija“ pagal 2000 m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Ukmergės energija“ sudarytą SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį valdomus bei jai nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos / tiekimo įrenginius iki sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo. Byla šiuo klausimu yra nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.

Teismas konstatavo, kad licenciją tiekti šilumos energiją Ukmergės rajone turi UAB „Miesto energija“. Tai reiškia, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir 2000 m. gruodžio 20 d. sutarties pagrindu atsakovui perėmus UAB „Miesto energija“ turtą būtų nutrauktas šilumos energijos tiekimas Ukmergės rajone bei tuo būtų pažeistas viešasis interesas.

Byloje nėra duomenų, kad Ukmergės rajono savivaldybė imtųsi konkrečių veiksmų siekdama užtikrinti nenutrūkstamą šilumos energijos tiekimą Ukmergės rajone. Atsižvelgdama į tai, teismas daro išvadą, kad Vilniaus apygardos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir konstatavo, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių nebus pažeistas viešasis interesas.

Ieškovai UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ ieškiniu teismui prašo pripažinti neteisėtu 2000 m. gruodžio 20 d. ieškovų ir atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės sudarytos SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališką nutraukimą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu nuo 2010 m. gegužės 30 d. ir įpareigoti atsakovą vykdyti 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį natūra, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovui UAB „Miesto energija“ 131 172,51 Lt kompensaciją už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. ir bylinėjimosi išlaidas.

Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

VKEKK: panaikinamos visos abejonės, kas turėtų tiekti šilumą

„Teismo sprendimas parodė, kad nuo pat pradžių Komisijos pozicija nedaryti ilgalaikių sprendimų, remiantis trumpą laiką galiojančiu teisiniu pagrindu, buvo teisingas. Apeliaciniam teismui priėmus sprendimą, panaikinamos visos abejonės, kas turėtų tiekti šilumą ukmergiškiams šį sezoną.

UAB „Miesto energija“ turi skubiai imtis priemonių, kad būtų pašalintos visos techninės kliūtys atnaujinti karšto vandens tiekimą visoje Ukmergėje ir pradėti šildymo sezoną laiku“, - teigia Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK)pirmininkė Diana Korsakaitė.

Ruošiasi skelbti ekstremalią situaciją

Penktadienį Ukmergės savivaldybė išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad jeigu valstybinės institucijos neišspręs licencijų klausimo sprendimo, savivaldybė spalio 1 d. paskelbusi ekstremalią situaciją atnaujins karšto vandens ir šilumos tiekimą.

Pasak Ukmergės rajono savivaldybės mero Algirdo Kopūsto, dabartinė situacija paradoksali, kadangi dviejose bylose priimti galutiniai ir neginčijami sprendimai yra skirtingi ir galiojantys. „Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija rašytinio proceso tvarka rugsėjo 23 d. priėmė nutartį uždrausti Ukmergės rajono savivaldybei perimti šilumos ūkio turtą. Norėtume prabrėžti, kad nutartyje nėra nurodyta, kad perimtas turtas turi būti grąžintas. Taigi, čia kalbama tik apie neperimtus šiluminius punktus. Tačiau antstoliai šios nutarties mums nėra dar įteikę, o gegužės 31 d. ir liepos 13 d. teismo priimta galutinė ir neskundžiama nutartis, kurioje nurodyta, kad UAB „Miesto energija“ savivaldybei turi nedelsiant perduoti valdyti savivaldybei priklausantį ir naujai sukurtą turtą, yra galiojanti ir taip pat neskundžiama. Antstoliai šią nutartį turi vykdyti ir vykdo“, – teigia Ukmergės rajono savivaldybės meras.

Dabartinėje situacijoje šis teismo sprendimas reiškia, kad formaliai Ukmergės rajone šilumos ir karšto vandens tiekimas tapo išvis neįmanomu: nes didžiąją dalį turto valdo Ukmergės rajono savivaldybė, o likusią dalį „Miesto energija“, taigi nei savivaldybė, nei buvęs šilumos operatorius viso turto nevaldo, o šilumos ir karšto vandens tiekimui būtinas visas ūkis.

Šiuo metu Ukmergėje dalis gyventojų vis dar neturi karšto vandens. Taip yra todėl, kad RK-1 ir RK-2 katilinės pritaikytos kūrenti tik gamtinėmis dujomis, tuo tarpu jų tiekti „Lietuvos dujos“ savivaldybei negali, kol nėra VKEKK sprendimo.