Liepos 22 d. bendrovės valdyba Lietuvos elektrinės generaliniu direktoriumi išrinko iki šiol bendrovės administracijos direktoriumi bei valdybos nariu dirbusį Laimoną Lukočių. Valdyba patenkino prašymą ir iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų atšaukė iki šiol šias pareigas ėjusį Praną Noreiką.

Laimonas Lukočius turi valdymo patirties ir pastaruoju metu dirbo įvairiose vadovo pareigose Lietuvos energetikos sektoriuje. Nuo 2009 m. balandžio iki 2010 m. gegužės L. Lukočius dirbo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės direktoriumi. Iki tol penkis metus vadovavo AB „Ventus-Nafta“, dirbo UAB „Lietuva Statoil“.

Šiuo metu studijuojantis Energetinių sistemų valdymo magistro programą Kauno technologijos universitete, L. Lukočius turi vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį, suteiktą Vilniaus universiteto Tarptautinėje vadybos mokykloje ir Gedimino technikos universiteto inžinerijos ekonomikos ir vadybos bakalauro diplomą.

Pasikeitė ir Lietuvos elektrinės valdyba. 2010 m. liepos 22 d. bendrovės stebėtojų taryba atšaukė valdybos narius Praną Noreiką, Rolandą Jankauską ir Kęstutį Žilėną. Naujais valdybos nariais paskirti Aloyzas Koryzna, Žygimantas Vaičiūnas, Vytenis Kudinskas. Valdyboje ir toliau dirbs Arvydas Darulis ir Laimonas Lukočius.

Vykdant elektros energetikos restruktūrizacijos planą Lietuvos elektrinė bus integruojama į AB „Lietuvos energija“, kurios pagrindu formuojamas elektros energijos gamybos ir tiekimo blokas, apjungsiantis AB Lietuvos elektrinę, Kauno hidroelektrinę ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.