„EK raštu įspėjo Lietuvą, kad ši sutartis pažeidžia ES teisę mokesčių srityje. ERPB finansuojami darbai, paslaugos ir prekės neapmokestinamos mokesčiais. Todėl, pavyzdžiui, pagrindinis didžiųjų projektų rangovas „Nukem Technologies“ Lietuvoje nemoka mokesčių. Dėl šios priežasties sutartį su ERPB reikės keisti“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo A. Sekmokas.

Ministras atkreipė dėmesį, kad ši sutartis buvo ratifikuota Seime.

Antradienį, atsakydamas į Seimo narių klausimus, jis tvirtino, kad iš viso IAE uždarymo buvo skirta 1, 024 mlrd. eurų, iš kurių 60 proc. jau yra išmokėta, o likusi dalis yra suplanuota ir yra prisiimti sutartiniai įsipareigojimai, tačiau pagrindiniai projektai vėluoja.

Ministro pateiktais duomenimis, panaudoto branduolinio kuro saugyklos statyba (B1) vėluoja 33 mėnesius, pažeisto branduolinio kuro saugykla – daugiau nei 46 mėnesius, radioaktyvių atliekų saugyklų statyba – iki 47 mėnesių.

„Tuo tarpu pagrindiniai projektai vėluoja. Nėra priimtina, kai administruojamo projekto 60 proc. lėšų yra išmokėta, kai didžioji darbų dalis nėra atlikta. Įprastai bent 10 proc. lėšų palaikoma tam laikui, kai projektas jau yra visiškai baigtas, kai būna pasirašyti priėmimo aktai. Pagal visą įprastą praktiką, projektus pradėjus išmokama iki 30 proc. sąmatos“, – tvirtino energetikos ministras.

A. Sekmokas tvirtino, kad vėluojančių projektų svarba yra kritinė, jie tiesiogiai sąlygoja tolesnę IAE eksploatavimo nutraukimo eigą, dėl jų vėlavimo patiriami nuostoliai.

„Kyla atsakomybės klausimas – reali padėtis yra gana sudėtinga, kadangi viešieji pirkimai vykdyti ir sutartys su rangovais sudarytos vadovaujantis ERPB reikalavimais, o konkrečius darbus vykdė IAE, tačiau visais atvejais atsakomybė tenka tik IAE ir Lietuvai“, – kalbėjo jis.

Anksčiau A. Sekmokas yra sakęs, kad bendrų projektų su „Nukem Technologies“ neplanuojama.

Antradienį ministras Seime atsakinėjo į parlamentarų klausimus apie IAE uždarymo fondo lėšų panaudojimą.

DELFI primena, kad „Nukem Technologies“ pernai iš Vokietijos bendrovės nupirko Rusijos bendrovė „Atomstroyexport“. Ši įmonė priklauso Rusijos energetikos holdingui „Rosatom“.