Pasak Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko, miestas siekia nebūti priklausomas nuo vieno šilumos energijos gamintojo. „Pagal seniau pasirašytas sutartis esame priklausomi nuo vieno energijos šaltinio, todėl turime ieškoti įvairių alternatyvių energijos šaltinių, kad šilumos energijos kaina miestiečiams būtų kuo mažesnė“,– pabrėžė A. Kupčinskas.

Bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos pirmininkas Jonas Koryzna pažymėjo, kad įmonė svarsto gautą pasiūlymą. „Pasiūlymą pateikė Suomijos kapitalo įmonė, turinti didelę tarptautinę patirtį įgyvendinant naujų elektrinių, kurios naudoja biokurą, projektus. Be to, panašios elektrinė projektas jau įgyvendinamas Klaipėdoje“, – sakė J. Koryzna.

„Naujoji elektrinė Kaune būtų kūrenama biokuru ir durpėmis. Šis projektas būtų naudingas miestui, nes sumažėtų brangstančių dujų naudojimas“,– apie elektrinės naudą kalbėjo UAB „Fortum Heat Lietuva“ vadovas Vitalijus Žuta.

UAB „Fortum Heat Lietuva“ pageidautų valdyti 51 proc. naujos įmonės akcijų, tačiau konkretūs skaičiai paaiškėtų tik po derybų.

„Jei „Kauno energija“ dalyvautų projekte, įmonė atitinkamai įneštų savo dalį į bendrai kuriamą įmonę, tačiau iš pradžių reikia atlikti išsamią studiją, vėliau derybų metu nustatyti abiem pusėms priimtinas sąlygas“, – teigė J. Koryzna.

Preliminariais skaičiavimais investicijos į naujos biokuru ir durpėmis kūrenamos termofikacinės elektrinės statybą siektų apie 95 mln. eurų.

Kolegijos nariai rekomendavo „Kauno energijos“ valdybai išnagrinėti pasiūlymą ir pradėti derybas dėl šio projekto.