„Įgyvendinę „NordBalt“ projektą, sujungsime Baltijos ir Skandinavijos šalių elektros rinkas, o integravę Lietuvos elektros energetikos sistemą į vieningą Baltijos jūros šalių rinką, galėsime patikimai ir saugiai aprūpinti Lietuvos vartotojus elektros energija – tai vienas svarbiausių iš mūsų bendrovės strateginių uždavinių“, - sako A. Koryzna, „Lietuvos energijos“ vadovas.

Šalių bendradarbiavimas apims tris pagrindinius – jungties planavimo, jungties statybos bei jungties eksploatavimo etapus. Sutarta, kad jungties statybos metu sukurta infrastruktūra šalims priklausys atskirai – „Lietuvos energijai“ priklausys konverteriai Klaipėdos pastotėje, kabelis nuo Klaipėdos pastotės iki jūros ir 50 proc. jūrinio kabelio. Atitinkama kabelio dalis ir jungties infrastruktūra Švedijos pusėje priklausys Svenska Kraftnät.

Susitarime taip pat sutarta dėl jungties finansavimo ir dėl ES paramos, skiriamos jungties statybai panaudojimo sąlygų ir tvarkos. Planuojama 131 mln. eurų (452,3 mln. litų) ES parama. Bendra preliminari šios elektros jungties vertė yra 552 mln. eurų (1,906 mlrd. litų).

Anot „Lietuvos energijos”, šiuo metu sparčiai vyksta „NordBalt“ projekto pasiruošiamieji darbai. Atlikus Baltijos jūros dugno tyrimą buvo parinktas saugus kabelio maršrutas. Pasirinkta VSC (Voltage Source Converter) jungties technologija, bus tiesiamas aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) povandeninis kabelis.

Numatomos nutiesti jungties iš Klaipėdos į Nybro ilgis yra apie 450 km, iš jų 400 km kabelio bus nutiesta jūros dugnu. Linijos eksploatacijos pradžia – 2016 m, planuojama, kad kabelis tarnaus apie 30 metų. Linijos galia – 700 MW, įtampa – 300 kV.