Jis yra ir AB „VST“ valdybos narys bei AB „Lietuvos elektrinė“ valdybos pirmininkas.

Šiuo metu RST valdybą sudaro penki asmenys: valdybos pirmininkas Henrikas Bernatavičius ir valdybos nariai - Energetikos ministerijos energijos išteklių, šilumos ir elektros skyriaus vedėjas Vytautas Vazalinskas, RST akcininko „E.ON Ruhrgas International“ atstovas Mario Nullmeieris, RST generalinis direktorius Arvydas Tarasevičiaus ir AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Aloyzas Koryzna.