„Nors pažeidimų taryba ir nerado, vis tiek priėmė sprendimą nutraukti konkursą. Apie tai, kad konkursas bus skelbiamas, stebėtojų taryba žinojo, tačiau visiems buvo staigmena konkurso terminai, sąlygos. Stebėtojų tarybos narių nuomone, ateityje „Kauno energija“ turėtų tartis tiek su valdyba, tiek su taryba, prieš priimdama tokius sprendimus“, - Kauno savivaldybės pranešime cituojamas stebėtojų tarybos narys Jonas Koryzna.

Anot J. Koryznos, konkurso sąlygose yra taisytinų punktų: konkursas galėjo būti labiau paviešintas, nuomos konkursas turėtų būti tarptautinis, be to, konkurso terminas galėtų būti irgi ilgesnis.

J. Koryzna informavo, jog artimiausiu metu ketinama sušaukti bendrą „Kauno energijos“ valdybos ir stebėtojų tarybos posėdį, kuriame būtų sprendžiama susidariusi situacija.

Stebėtojų taryba neprieštarauja, kad "Kauno energija", nutraukusi šį konkursą bei iš esmės peržiūrėjusi visas sąlygas, skelbtų kitą elektrinės statinių (su įranga ir teritorija) konkursą.