Valdybos nariais tapo: AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Aloyzas Koryzna, iki šiol AB „Lietuvos energija“ valdybos nario pareigas ėjęs Šarūnas Vasiliauskas, Rytų skirstomųjų tinklų generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius, energetikos viceministras Henrikas Bernatavičius ir Energetikos ministerijos energetikos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus vedėjas Vytautas Vazalinskas. Pirmajame posėdyje valdyba pirmininku išrinko H. Bernatavičių.

Akcininkų susirinkime taip pat pritarta AB „Lietuvos energija“ valdybos siūlymui bendrovei tapti tarptautinių jungčių bendrovės Interlinks, UAB akcininke, įsigyjant 100 procentų jos akcijų iš patronuojančios bendrovės LEO LT.