„Kad galėtų vykdyti elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas, dabar bendrovė kreipsis dėl elektros energijos perdavimo licencijos“, – sakė „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Aloyzas Koryzna.

A. Koryzna išrinktas į naujosios bendrovės valdybą. Jos nariais taip pat tapo Alfonsas Morkvėnas, Kauno technologijos universiteto Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto Elektros sistemų katedros vedėjas, ir Arvydas Darulis, Energetikos ministerijos strateginių projektų skyriaus vedėjas. Bendrovei vadovaus Vidmantas Grušas, šiuo metu einantis AB „Lietuvos energija“ Perdavimo tinklo departamento direktoriaus pareigas.

Įstatinis UAB „Litgrid“ kapitalas – 500 tūkstančių litų. 100 procentų naujosios bendrovės akcijų priklauso „Lietuvos energijai“. Įmonė registruota A. Juozapavičiaus 13, Vilnius.

Perdavimo sistemos operatoriaus bendrovę „Lietuvos energija“ įsteigė atsižvelgdama į Europos Sąjungos elektros energetikos rinkos liberalizavimo teisės aktų reikalavimus. Pagal juos, perdavimo sistemos valdymas turi būti atskirtas nuo gamybos ir tiekimo. Perdavimo sistemos operatoriaus veiklą nuo gamybos ir tiekimo veiklos jau yra atskyrusios dauguma Europos Sąjungos šalių.

Sprendimą steigti antrinę perdavimo sistemos operatoriaus bendrovę „Lietuvos energija“ valdyba priėmė šių metų rugpjūčio 6 d., tam rugsėjo 8 d. susirinkime pritarė ir bendrovės akcininkai.