„Gavusi nepriklausomo tiekėjo veiklos licenciją ši bendrovė užsiims mažmenine elektros energijos prekyba Lietuvos ir kaimyninių šalių vidaus elektros energijos rinkose“, – pranešime cituojamas „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Aloyzas Koryzna. Pasak jo, antrinės bendrovės tikslas – atstovauti vartotojus derantis su elektros energijos gamintojais, aktyviai dirbti mažmeninėje rinkoje siūlant vartotojams lanksčias elektros energijos tiekimo paslaugas.

Į naujosios bendrovės valdybą išrinkti AB „Lietuvos energija“ finansų direktorė Aldona Jakutienė, Energetikos ministerijos Energijos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus vedėjas Vytautas Vazalinskas ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės direktorius Laimonas Lukočius. Įmonei vadovaus Rolandas Zukas, prieš tai ėjęs „Leo LT” verslo vystymo vadovo pareigas.

Įstatinis Energijos tiekimas UAB kapitalas – 750 tūkstančių litų. 100 procentų naujosios bendrovės akcijų priklauso AB „Lietuvos energija“. Įmonė registruota Jeruzalės g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Nepriklausomo tiekėjo bendrovę AB „Lietuvos energija“ įsteigė atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių. Pagal šią Direktyvą, perdavimo sistemos valdymas turi būti atskirtas nuo gamybos ir tiekimo. Perdavimo tinklo veiklą nuo gamybos ir tiekimo veiklos jau yra atskyrusios dauguma Europos Sąjungos šalių.

Sprendimą steigti dukterinę bendrovę, kuri vykdys elektros tiekimo veiklą, AB „Lietuvos energija“ valdyba priėmė šių metų rugpjūčio 6 d., tam rugsėjo 8 d. susirinkime pritarė ir bendrovės akcininkai.