Valdybos pirmininku ir bendrovės generaliniu direktoriumi tapo A.Koryzna, prieš tai buvęs verslo konsultantu įmonių verslo procesų analizės, plėtros naujose rinkose, įmonių elektroninių paslaugų kūrimo srityse, dar anksčiau – ėjęs UAB „Ashburn International” generalinio direktoriaus pareigas.

„Suprantu, kad pastaraisiais metais šalies energetikoje susidariusi situacija yra sudėtinga ir siekiant strateginių tikslų laukia dideli iššūkiai, tačiau priimu šį pasiūlymą ir vertinu man suteiktą pasitikėjimą. Tikiu, kad mano patirtis įmonių valdymo, telekomunikacijų ir informacinių technologijų srityse, akademinėje veikloje bus naudinga vadovaujant tokios svarbos įmonei“, – sako naujasis AB „Lietuvos energija“ vadovas A. Koryzna.

„Stipriname įmonės valdymą ir buriame komandą, pajėgią užtikrinti veiklos tęstinumą, elektros perdavimo sistemos patikimumą ir plėtrą bei įgyvendinti tolesnio Europos Sąjungos energetikos rinkos liberalizavimo teisės aktų reikalavimus“, – sako pagrindinės AB „Lietuvos energija“ akcininkės „Leo LT“ valdybos pirmininkas Rimantas Vaitkus.

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu taip pat buvo pritarta dėl AB „Lietuvos energija“ dalyvavimo tiesiant Lietuvos elektros energetikos sistemos jungtį su Švedijos Karalystės elektros energetikos sistema, vykdant šios jungties statybos projektus ir šiuo tikslu bendrovės vardu sudarant jungtinės veiklos, konsorciumo ar kitas sutartis.

Naujoji įmonės valdyba savo pareigas pradeda eiti nuo birželio 23 dienos.

Apie AB „Lietuvos energija“ valdybos pirmininką ir generalinį direktorių A. Koryzną: gim. 1956 m. sausio 17 d. Kaune, yra baigęs Kauno Politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą, kur įgijo inžinieriaus elektriko specialybę, 1980-1983 metais studijavo Maskvos energetikos institute ir apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją, vėliau įvairiose pareigose dirbo Kauno Politechnikos institute. Pastaraisiais metais A. Koryzna užėmė vadovaujančias pareigas AB „Lietuvos telekomas“, UAB „Lintel“, UAB „Ashburn International“. Nuo 2006 metų – verslo konsultantas.