„Neūkiškumas ir neefektyvios veiklos sąnaudos gula ant elektros vartotojų pečių, todėl jų mažinimas yra prioritetinis įmonės uždavinys“, – sakė AB „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius sakė Darius Masionis. Pasak jo, bendrovė neketina toleruoti išlaidavimo atvejų grupės įmonėse, kurių administracinės sąnaudos sudaro didelę biudžeto dalį, todėl imamasi ryžtingų veiksmų jas mažinti.

Šiuo tikslu iš „Lietuvos energijai“ Juozapavičiaus g. priklausančių patalpų (kur įrengtas pagrindinis dispečerinis centras) išsikėlus nuomininkams, buvo priimtas sprendimas darbuotojus sukelti į vieną pastatą, atsisakant prestižinių administracinių patalpų Žvejų g. ir nuo 16 kv. m. iki 11 kv. m. sumažinant vidutinį vienam darbuotojui tenkančios darbo vietos plotą.

Toks sąnaudų optimizavimas sumažins bendrovės išlaidas vien eksploatacijai 0,5 mln. litų. Dirbti atskiruose pastatuose, jungiamuose per 75 metrų galerijos, neefektyvu, nes dalį darbo laiko tenka skirti vaikščiojimui tarp pastatų, kuriuose veikia susiję bendrovės skyriai.

2008 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. sausio mėn. buvo atlikti patalpų Juozapavičiaus g. 13 rekonstravimo darbai, pritaikant jas bendrovės padalinių poreikiams ir įrengiant 114 darbo vietų. Bendra darbų vertė sudarė 1, 77 mln. Lt (be PVM).

Šiuo metu yra tiriama nekilnojamojo turto rinka – domimasi, ar tikslinga pastatą Žvejų g. 14 nuomoti ar parduoti dabartiniu laikotarpiu. Išanalizavusi rinkos paklausą, valdyba priims atitinkamus sprendimus, ir esant pagrindui, kreipsis į bendrovės akcininkus pritarimui gauti.

Optimizuojant bendrovės atliekamas funkcijas, vyksta išsami bendrovės veiklų ir joms priskirtos materialinės bazės analizė. Peržiūrint bendrovės turto kaštus kokybine ir kiekybine prasme, bus nustatytas optimalus nekilnojamojo turto kiekis, būtinas numatytoms bendrovės veikloms ir funkcijoms atlikti. Artimiausiuose AB „Lietuvos energija“ planuose – bendrovei priklausančių poilsio namų Neringoje („Litorina“) bei seminarų ir konferencijų Dubingiuose („Dubingiai“) veiklų peržiūrėjimas.

VšĮ „Energetikų mokymo centras“ (EMC) bendrovė atsisakyti neketina. AB „Lietuvos energija“ nuomoja patalpas EMC Jeruzalės g. 21. Šiuo metu ieškoma geriausių sprendimų, kad centras atitiktų šiuolaikiškus specialistų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo standartus.