2008 metų liepos 2-ąją priimtuose "Lietuvos energijos" įstatuose įrašyta, kad bendrovės valdyba, priimdama sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė nei 15 mln. litų, nuomos, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Žvejų gatvėje esančio pastato vertė 2008-ųjų pabaigoje, LŽ duomenimis, siekė 29 mln. litų. Tad sprendimas dėl pastato nuomojimo privalo būti priimtas visuotiniame "Lietuvos energijos" akcininkų susirinkime. Pagrindinis jos akcininkas - nacionalinė elektros energetikos bendrovė "Leo LT", valdanti 96,5 proc. "Lietuvos energijos" akcijų. Valstybė valdo 61,7 proc. "Leo LT" akcijų.

Skubėjo persikraustyti

Ūkio ministerija nedalyvavo sprendžiant klausimą dėl "Lietuvos energijos" administracijos iškraustymo iš Žvejų gatvėje esančio pastato, o Energetikos ministerija tuo metu dar nebuvo oficialiai įregistruota.

Žinant, kokie Lietuvos energetikai svarbūs įvykiai paženklino šių metų pradžią, galima spėti, kad skubus bendrovės administracijos perkraustymas į naujas patalpas susijęs su Energetikos ministerijos įsteigimu ir Konstitucinio Teismo nutarimu dėl "Leo LT".

Brangus 5 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatas prestižinėje Vilniaus vietoje prie Neries ištuštėjo tarp sausio 12-osios, kai Seimas nusprendė įsteigti Energetikos ministeriją, kuri turėtų suvaldyti "Leo LT" ir kovo 2-osios, kai buvo paskelbtas KT nutarimas. 29 mln. litų įvertintas pastatas Žvejų gatvėje yra valstybės indėlis į "Leo LT", jis neseniai valstybės lėšomis buvo kapitaliai suremontuotas. Tačiau jį pardavus ar išnuomojus, valstybė pajamas turėtų pasidalyti su prekybininkams priklausančia privačia "NDX energija", turinčia 38,3 proc. akcijų bendrovėje "Leo LT".

Ministras nereagavo

Pranešimai apie "Lietuvos energijos" kraustymąsi į patalpas A.Juozapavičiaus gatvėje spaudoje pasirodė praėjus savaitei, kai Arvydas Sekmokas buvo paskirtas energetikos ministru. Tačiau jis į ketinimus išnuomoti patalpas sureagavo tik tada, kai galimos nuomos teisėtumu susidomėjo LŽ.

"Lietuvos energija" žodžiu informavo, kad šiuo metu yra tiriama nekilnojamojo turto rinka, t. y. domimasi, ar tikslinga ir naudinga tokio pobūdžio pastatą (Žvejų g. 14) dabartiniu laikotarpiu nuomoti ar parduoti, - į LŽ klausimus atsakė energetikos ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Kęstutis Jauniškis. - Sprendimas dėl šio pastato nėra priimtas ir tik išanalizavusi paklausą valdyba priims atitinkamus sprendimus. Taip pat "Lietuvos energija" žodžiu patvirtino, kad bendrovės valdyba sprendimą priims įstatymų nustatyta tvarka, t. y. esant pagrindui, bus kreiptasi į bendrovės akcininkus pritarimui gauti."

Ar "Leo LT" ir toliau mulkina Lietuvą? Skelbimas dėl Žvejų gatvėje esančių patalpų nuomos viename nacionalinių dienraščių išspausdintas vasario 23-iąją, o "Lietuvos energijos" darbuotojai iš pastato šiuo metu jau iškraustyti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui, jeigu jis bus sušauktas, veikiausiai neliks nieko kita, kaip pritarti siūlymui pastatą parduoti arba išnuomoti net už nedidelę kainą, nes laikyti jį tuščią bus nuostolinga.

Taupo švaistydami?

"Lietuvos energijos" generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Masionis vasario 24 dieną viešai teigė, kad į kitas patalpas persikraustoma taupumo sumetimais, esą optimizuojant nekilnojamojo turto valdymą ir atsisakant su tiesiogine elektros perdavimo operatoriaus užduotimi nesusijusios veiklos. Tvirtinta, kad taip tikimasi sutaupyti apie pusę milijono litų išlaidų per metus.

LŽ duomenimis, persikraustydama "Lietuvos energija" ne taupė, o išlaidavo. Vien bendrovės vadovybės kabinetams remontuoti ir naujiems baldams įsigyti išleista 2,5 mln. litų. Tiek kainavo darbo vietų įrengimas 10 žmonių kolektyvui.

"Lietuvos energija" paskelbė, kad artimiausiu metu planuojama peržiūrėti bendrovei priklausančių poilsio namų Neringoje "Litorina" bei seminarų ir konferencijų centro Dubingiuose "Dubingiai" veiklą. Už šių aptakių frazių galima įžvelgti naujus ketinimus parduoti ar išnuomoti puikiuose gamtos kampeliuose esančius pastatus. 2008 metų pabaigoje "Litorinos" vertė, LŽ duomenimis, siekė apie 10 mln. litų, "Dubingių" - 24 mln. litų.

Teigiama, kad bendrovėje jau svarstoma ir dėl Energetikų mokymo centro, kuris vertinamas 18 mln. litų, pardavimo. Ar valstybės interesams atstovaujanti Energetikos ministerija susipras laiku įsijungti į šiuos procesus, kad nebūtų sunaikintas visai Lietuvai kasmet kelis tūkstančius energetikų paruošiantis centras? O gal ministerija patikės, kaip pastato Žvejų gatvėje atveju, pareiškimais, kad nieko nevyksta, o tik tiriama rinka?