Esą tai daroma taupumo sumetimais - optimizuojant nekilnojamojo turto valdymą bei atsisakant su tiesiogine elektros perdavimo operatoriaus užduotimi nesisijusių veiklų tikimasi sutaupyti apie pusę milijono litų išlaidų per metus.

„Tai bendrovės veiklos efektyvinimo programos dalis. Veiklos išgryninimas – itin svarbus šios programos aspektas“, – sako Darius Masionis, AB „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius. Pasak jo, šiuo metu, optimizuojant bendrovės atliekamas funkcijas, vyksta išsami bendrovės veiklų ir joms priskirtos materialinės bazės analizė.

D. Masionio teigimu, peržiūrint bendrovės turto kaštus kokybine ir kiekybine prasme, bus nustatytas optimalus nekilnojamojo turto kiekis, būtinas numatytoms bendrovės veikloms ir funkcijoms atlikti. Artimiausiuose AB „Lietuvos energija“ planuose – bendrovei priklausančių poilsio namų Neringoje („Litorina“) bei seminarų ir konferencijų Dubingiuose („Dubingiai“) veiklų peržiūrėjimas.