Vidaus audito vadovas bus atskaitingas bendrovės valdybai ir „Leo LT“ stebėtojų tarybos audito komitetui.

“Pagrindinis vidaus audito vadovo uždavinys – sustiprinti vidaus audito funkciją LEO LT įmonių grupėje ir pagal Tarptautinius vidaus audito standartus užtikrinti „Leo LT“ ir jos valdomų įmonių veiklos skaidrumą bei efektyvumą,“ - teigė „Leo LT“ valdybos narys, teisės direktorius Vilius Bernatonis.

Vidaus audito vadovas vertins bendrovės ir jos grupės įmonių verslo valdymo procesus, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, finansinių ataskaitų rengimo procesą, pačias finansines atskaitas, turto ir finansinių išteklių panaudojimą, finansinės ir kitos informacijos išsamumą ir nuoseklumą, o taip pat bus atsakingas už audito atlikimo procesą.

Aušra Pranckaitytė yra baigusi Vilniaus universitetą, kur 1998 metais įgijo tarptautinės ekonomikos bakalauro, o 2000 metais finansų ir bankininkystės magistro laipsnius. Yra dirbusi auditore UAB “KPMG Lietuva”, kur buvo atsakinga už finansinių institucijų, didmeninės prekybos įmonių, gamybos įmonių, PHARE projektų auditą, audito vadybininke AB „Lietuvos draudimas“, vidaus auditore UAB koncerne "SBA", kur sukūrė vidaus audito funkciją pagal tarptautinius reikalavimus. Nuo 2006 metų ėjo finansų direktorės pareigas UAB "Klaipėdos baldų prekyba" ir buvo atsakinga už verslo planavimą, finansų bei mokestinę apskaitą, efektyvų finansų funkcijos valdymą, verslo procesų peržiūrą, verslo procesų sukūrimą bei diegimo organizavimą.