Valdybos narys Valdas Bancevičius skiriamas technologijų direktoriumi ir bus atsakingas už technologinę plėtrą, persiuntimo saugumą ir patikimumą, efektyvų technologinio turto naudojimą.

Finansų direktoriumi paliekamas Ramūnas Bičiulaitis, kuris bus atsakingas už finansų, bendrųjų reikalų ir efektyvaus turto naudojimo klausimus.

Valdybos narys Darius Montvila paskirtas strateginių projektų direktoriumi. D.Motvila bus atsakingas už Visagino atominės elektrinės statybos, elektros jungčių su Švedija ir Lenkija bei kitų strateginių projektų sėkmingą įgyvendinimą.

Vilius Bernatonis – teisės direktorius bus atsakingas už teisės, vidaus audito, korporacinės struktūros, pirkimų klausimus.

„Leo LT” grupėje lieka dirbti ir du ankstesnės valdybos nariai. Saulius Spėčius užims strateginių projektų vadovo, Dalius Šulga – tyrimų ir plėtros vadovo pareigas.

Valdybos pirmininku ir vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu spalio 24 d. išrinktas Gintautas Mažeika.

2008 metų gegužės 20 dieną įkurta „Leo LT” yra nacionalinė elektros energetikos bendrovė, per savo antrines įmones valdanti pagrindinę Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dalį – elektros energijos perdavimo ir skirstomuosius tinklus. 61,7 proc. „Leo LT” akcijų valdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 38,3 proc. – bendrovė „NDX Energija“.