Pasak parašų rinkimų akcijos vieno iš iniciatorių žurnalisto Artūro Račo, per kelis mėnesius faktiškai surinkti 50 tūkst. parašų, tačiau nemaža dalis jų – negaliojantys, nes šalia nėra nurodyti kai kurie būtini duomenys – pasirašiusiųjų asmens kodai.

„Faktas akivaizdus, mes nesurinkome reikiamų parašų. Tačiau akcija buvo labai prasminga. Pirmiausia todėl, kad labai daug žmonių sužinojo, kas yra „Leo LT“. Be to, ši akcija nebuvo neturinčių ką veikti žmonių užsiėmimas. Parašus aktyviai padėjo rinkti tie, kuriems tikrai nieko netrūksta – verslininkai, stambūs ūkininkai.

Paaiškėjo, kad Lietuvoje yra labai daug šviesių žmonių, kurie imasi iniciatyvų ne už pinigus, ne dėl politinių ambicijų, jiems tiesiog rūpi“, - teigė A. Račas.

Anot jo, parašus rinko jokioms partijoms nepriklausą žmonės, todėl „ši akcija pačia tikriausia prasme buvo piliečių akcija“.

„Mane labiausiai nustebino visuomeninės televizijos ir radijo laikysena mūsų ir tuo pačiu metu vykusių kelių kitų pilietinių akcijų atžvilgiu ir demonstruotas visiškas abuojumas. Tikrai labai keista, nesuprantama“, - kalbėjo A. Račas.

AE įstatymo atšaukimo siekusi piliečių iniciatyvinė grupė tikisi savo parengtą įstatymą pateikti Seimui svarstyti per kurį nors Seimo narį ar per Seimo narių grupę. Svarstoma, kad tokios iniciatyvos gali imtis opozicinės konservatorių frakcijos narys Kęstutis Čilinskas.

AE įstatymo atšaukimo siekusieji piliečiai, savo siūlomo įstatymo projekto paramai turėjo per du mėnesius nuo kovo 6 d. surinkti ne mažiau nei 50 tūkst. šį projektą remiančiųjų piliečių parašų.

Iniciatyvinės piliečių grupės nariai – žurnalistas Artūras Račas, menininkai nacionalinės premijos laureatai Gediminas ir Nomeda Urbonai, advokatė Liudvika Meškauskaitė, „Transparency international” Lietuvos skyriaus vadovas Rytis Juozapavičius, savaitraščio “Atgimimas” redaktorė Indrė Makaraitytė, Centro sąjungos pirmininkas Romualdas Ozolas, neseniai iš Darbo partijos pasitraukusi europarlamentarė Ona Juknevičienė, Rūta Vanagaitė bei kiti.

Siūlomu projektu numatoma, kad Seimas atšauktų prieš mėnesį priimtą AE įstatymą, įteisinantį nacionalinio investuotojo į naują AE įteisinantį „Leo LT” kūrimą, “(…)atsižvelgdamas į visuomenėje kilusias diskusijas ir abejones dėl AE įstatyme pasirinkto nacionalinio investuotojo formavimo būdo bei į prezidento išsakytas abejones dėl Lietuvos visuomenei likusių įtarimų dėl galimai neskaidraus privataus investuotojo parinkimo formuojant nacionalinį investuotoją, neparengtų naujos AE efektyvumo studijų bei valstybės interesų tinkamo atstovavimo”.

Inicijuojamu įstatymo projektu taip pat buvo siūloma numatyti, kad Vyriausybės derybos su VST valdančia „NDX energija” nutraukiamos ir visi anksčiau Vyriausybės su „NDX energija” sudaryti susitarimai, įskaitant ir susitarimus dėl nacionalinio investuotojo, pripažįstami netekusiais galios.

DELFI primena, kad Seimas vasario pradžioje pritarė nacionalinio investuotojo kūrimui kartu su privačia „VP grupei“ priklausančia bendrove „NDX energija“. Už šį projektą balsavo 63 Seimo nariai.

Šį įstatymą, nepaisydamas daugelio raginimų vetuoti, pasirašė ir prezidentas Valdas Adamkus. Premjero sudaryta derybų grupė suderėjo, kad „Leo LT“ bus valdanti bendrovė, kurioje „NDX energijai“ priklausys 38,3 proc. akcijų, valstybei – 61,7 proc. akcijų.

Nuspręsta, kad „Leo LT“ antrinėmis įmonėmis bus valstybės valdomos AB „Rytų skirstomieji tinklai“, AB „Lietuvos energija“ ir „NDX energijos“ valdoma VST. Praėjusią savaitę Vyriausybė su „NDX energijos“ atstovais pasirašė „Leo LT“ steigimo sutartis.