Per maždaug valandą laiko, ketvirtadienio vakarą parašus rinkusieji iniciatyvinės grupės atstovai teigia surinkę apie 130 gyventojų parašų.

Kai kurie praeiviai teigė nieko negirdėję nei apie „Leo LT”, nei apie naujos atominės elektrinės projektą.

“O man nerūpi”, - į raginimus pasirašyti atsakė vienas vilnietis.

Dalis raginamų pasirašyti teigė to nedarysią, nes esantys už „Leo LT” projektą.

„Valstybė tikrai pati nepasistatys naujos atominės”, - teigė pilietis, nesutikęs pasirašyti.

Dalis raginamųjų išgirdę apie iniciatyvą patys noriai rašėsi, pasisakydami prie „Leo LT”.

Parašų rinkimo akcijos vienas organizatorių žurnalistas Artūras Račas teigė, jog parašus rinkusieji sulaukė prekybos centro apsaugos darbuotojų perspėjimo ir raginimo nutraukti akciją.

„Kuomet paklausėme, kuo remiantis esame išprašomi iš šio prekybos centro, mums buvo paaiškinta, kad pažeidžiame vidaus taisykles. Kuomet paprašėme parodyti tas taisykles, sulaukėme atsakymo, kad mums jų nerodys ir iškvies policiją. Tačiau policija taip ir nepasirodė”,- sakė A.Račas.

AE įstatymo atšaukimo siekiantys piliečiai, savo siūlomo įstatymo projekto paramai turi per du mėnesius nuo kovo 6 d. surinkti ne mažiau nei 50 tūkst. šį projektą remiančiųjų piliečių parašų.

Iniciatyvinės piliečių grupės nariai – žurnalistas Artūras Račas, menininkai nacionalinės premijos laureatai Gediminas ir Nomeda Urbonai, advokatė Liudvika Meškauskaitė, „Transparency international” Lietuvos skyriaus vadovas Rytis Juozapavičius, savaitraščio “Atgimimas” redaktorė Indrė Makaraitytė, Centro sąjungos pirmininkas Romualdas Ozolas, neseniai iš Darbo partijos pasitraukusi europarlamentarė Ona Juknevičienė, Rūta Vanagaitė bei kiti.

A.Račas teigė neabejojantis, jog per du mėnesius 50 tūkst. tokią iniciatyvą remiančiųjų piliečių parašus surinkti – realu.

Siūlomu projektu numatoma, kad Seimas atšauktų prieš mėnesį priimtą AE įstatymą, įteisinantį nacionalinio investuotojo į naują AE įteisinantį „Leo LT” kūrimą, “(…)atsižvelgdamas į visuomenėje kilusias diskusijas ir abejones dėl AE įstatyme pasirinkto nacionalinio investuotojo formavimo būdo bei į prezidento išsakytas abejones dėl Lietuvos visuomenei likusių įtarimų dėl galimai neskaidraus privataus investuotojo parinkimo formuojant nacionalinį investuotoją, neparengtų naujos AE efektyvumo studijų bei valstybės interesų tinkamo atstovavimo”.

Inicijuojamu įstatymo projektu taip pat siūloma numatyti, kad Vyriausybės derybos su VST valdančia „NDX energija” nutraukiamos ir visi anksčiau Vyriausybės su „NDX energija” sudaryti susitarimai, įskaitant ir susitarimus dėl nacionalinio investuotojo, pripažįstami netekusiais galios.

DELFI primena, kad Seimas vasario pradžioje pritarė nacionalinio investuotojo kūrimui kartu su privačia „VP grupei“ priklausančia bendrove „NDX energija“. Už šį projektą balsavo 63 Seimo nariai.

Šį įstatymą, nepaisydamas daugelio raginimų vetuoti, pasirašė ir prezidentas Valdas Adamkus. Premjero sudaryta derybų grupė suderėjo, kad „Leo LT“ bus valdanti bendrovė, kurioje „NDX energijai“ priklausys 38,3 proc. akcijų, valstybei – 61,7 proc. akcijų.

Nuspręsta, kad „Leo LT“ antrinėmis įmonėmis bus valstybės valdomos AB „Rytų skirstomieji tinklai“, AB „Lietuvos energija“ ir „NDX energijos“ valdoma VST.