Pagal parlamento pateiktą pasiūlymą lėšos, šiuo metu skiriamos socialinėms, sveikatos ir darbo programoms, būtų nukreiptos į ATP – valstybės remiamą pensijų fondą, kuriam įmokas moka visi dirbantys danai.

Pasak ATP laikinojo generalinio direktoriaus Bo Fogedo, jeigu pasiūlymas bus priimtas, iki 2030 m. metinės pensijų fondo įplaukos padidėtų net 4 milijardais kronų (605 milijonais dolerių). Praėjusiais metais bendra įplaukų suma buvo 9,87 milijardai kronų.

Naujosios lėšos pagerintų ATP masto ekonomiją, nes nepastovios rinkos ir rekordiškai žemos palūkanų normos apsunkina galimybes gauti grąžą. Trečiadienį pensijų fondas pardavė savo Jungtinės Karalystės įmonę „NOW: Pensions“ po to, kai praėjusią savaitę jos investicinis portfelis prarado maždaug 3,7 milijardus kronų.

Danijoje įsikūręs fondas „Hillerod“ perkelia turto valdymą į įmonės vidų, siekdamas sumažinti sąnaudas, nes išlaidos, skirtos išorės konsultantams, 2018 m. sumažėjo iki žemiausio lygio per penkerius metus (neskaitant veiklos mokesčių).

„Išoriniai valdytojai yra brangesni, o kadangi grąža darosi vis nuosaikesnė, kaštai tampa svarbūs“, – teigė B. Fogedas.

Privaloma taupomoji priemonė, kurią palaiko visos didžiosios šalies politinės partijos, susiduria su šiokia tokia profesinių sąjungų ir kitų pensijų fondų opozicija. Praėjusią savaitę Danijos užimtumo ministerijai rašytuose laiškuose jie tvirtino, kad įmokų skyrimas ATP buvo neapgalvotas ir rekomendavo verčiau rinktis profesinių sąjungų remiamus pensijų planus.

Manoma, kad Danijos pensijų sistema – viena geriausių pasaulyje.