Tačiau dabar, kai J. Lennonui būtų suėję 60 metų (spalio 9-ąją), ji ne tik pritarė, kad J. Wennerio knygoje "Lennonas prisimena" (Lennon remembers) būtų spausdinami nesutrumpinti interviu, bet ir parašė knygai įžangą.

Joje velionio vyro pažiūras į gyvenimą ji pavadino "nervų sukrėtimu", kuris esąs lyg labai stipri "espresso" kava.