Pilietinės visuomenės inicityva „Vilnius Pride“, kuri siekia skatinti LGBT+ bendruomenių solidarumą, paskatino imtis konkrečių veiksmų – tinkamai sureaguoti į įvykius ir formaliai palikti bažnyčią.

„Reaguojant į pastarųjų savaičių (ar pastarųjų šimtmečių) aktualijas, kviečiame visas ir visus, nusivylusius Bažnyčios institucija ir pavargusias nuo jos kišimosi į mūsų gyvenimus, jungtis ir kartu formaliai palikti Bažnyčią.

Kaip tai padaryti - raštu kreiptis į savo vyskupijos kuriją (kurioje buvote krikštyti) su datuotu ir pasirašytu prašymu.

Dar lapkričio mėnesį Lenkijos aktyvistai mums pasakojo, jog reaguojant į kunigų pedofilijos skandalus bei bažnyčios bandymus dar labiau suvaržyti moterų bei LGBT+ žmonių teises, žmonės ėmė masiškai organizuotis tarpusavyje ir formaliai palikti bažnyčios instituciją. Šią savaitę dėmesio Lietuvoje sulaukė ir Luko Mykolaičio post'as apie panašią jo iniciatyvą, kuriam dėkojame už įkvėpimą.

Šiuo metu vykstant diskusijoms apie Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (dar žinoma kaip Stambulo konvencija), bei partnerystės įteisinimą ir kitus žmogaus teisių klausimus, Bažnyčios atstovai Lietuvoje ir toliau aktyviai kišasi į įstatymų leidybos procesus, priešinasi bet kokiai pažangai žmogaus teisių srityje, kursto neapykantą visuomenėje ir nurodinėja, kaip mums visiems gyventi.

Nemažai mūsų greičiausiai buvo pakrikštyti tokio amžiaus, kai dar negalėjo savarankiškai priimti sprendimo, ar norime būti dalimi institucijos, kuri aktyviai siekia kontroliuoti mūsų gyvenimus ir varžyti mūsų teises. Pastarieji įvykiai atrodo kaip puiki proga išreikšti savo nepritarimą dabartinei Lietuvos katalikų bažnyčios politikai ir formaliai palikti šią instituciją.

Tad raginame formaliai palikti bažnyčią ir taip išreikšti savo nepritarimą dabartinei bažnyčios institucijos politikai, skatinančiai neapykantą ir visuomenės skaldymą”, – rašoma oficialiame puslapyje feisbuke.

Netrukus po to žurnalistė, „Užkalnio“ žurnalo redaktorė Fausta Marija Leščiauskaitė savo asmeninėje „Facebook“ paskyroje trečiadienį pasidalino žinute – ji prašo būti oficialiai būti išbraukta iš bažnyčios bendruomenės sąrašo.

„Apsisprendžiau. Nevadinu savęs ateiste, tačiau dievą man lengviau rasti ten, kur žmonių neskirsto.
Nemanau, kad kažkam skaudės, tačiau tai mano apsisprendimas nepriklausyti tam, su kuo savęs tapatinti nenoriu”, – rašo Fausta feisbuke.

Po įrašu žinoma moteris pridėjo ir apostazės prašymą, skirtą Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai.

„Aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, gimusi 1993-04-28, Kelmėje, krikšto, pirmosios komunijos bei sutvirtinimo sakramentus priėmiau šioje parapijoje būdama nebrandaus amžiaus. Netikiu bažnyčios institucijos autoritetu, prieštarauju jos vykdomai politikai ir skleidžiamai propagandai žmonių teisių bei lygybės klausimais arba viešam nepaprieštaravimui tiems, kas ją skleidžia. Esu apsisprendusi ir prašau mane oficialiai išbraukti iš bažnyčios bendruomenės sąrašo“, –prašyme rašo Fausta.