Trečiadienio rytą „Delfi“ sulaukė dviejų žiniasklaidai išplatintų interviu. Viename pateikta oficiali advokatės Vilijos Viešūnaitės išvada, o kitame - pokalbis su BMW X3 laimėtoju Luku Abeciūnu.

Atsiųstas interviu su advokate:

- Jūsų atstovaujama advokatų profesinė bendrija yra parengusi oficialią išvadą dėl „Dėl žaidimo „Laimėk mašiną“ atitikties teisės aktų reikalavimams“. Ar kada nors anksčiau teko nagrinėti panašią situaciją?

- Konkrečiai tokia tai buvo pirma, tačiau panašių būta.

- Kol kas, nesigilinant į daug emocijų visuomenėje sukėlusias situacijos detales, bet išnagrinėjus visas faktines aplinkybes kokias pagrindines išvadas padarėte?

- 1. Žaidimo taisyklės iš esmės atitiko CK 6.244 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus reikalavimus loterijų ir kitų atsitiktinumu pagrįstų žaidimų taisyklėms.

2. Žaidimo laimėtojai buvo išrinkti Žaidimo taisyklėse nustatyta tvarka. Nors Žaidimo taisyklėse nebuvo numatyta, kad krūtinės korekcijos operacijos laimėtoja bus renkama dviem etapais ir galutinį sprendimą dėl laimėtojos priims Perfectus Clinica gydytojai, ši aplinkybė neturėtų būti laikoma esminiu Žaidimo taisyklių pažeidimu (su sąlyga, kad galutinė laimėtoja bus nustatyta ir gaus Žaidimo taisyklėse nurodytą laimėjimą).

3. Šiek tiek abejonių gali kelti Automobilio laimėtojo nustatymo procedūra, tačiau didesnė tikimybė, kad, esant ginčui, turint visus įrodymus, būtų patvirtinta, kad Žaidimo organizatoriai ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad patikrintų, ar Žaidimo laimėtojais išrinkti Instagram paskyrų valdytojai įvykdė visas dalyvavimo Žaidime sąlygas.

- „Laimėk mašiną“ žaidimo laimėtojų nustatymo procedūra buvo atliekama 2020 m. spalio 19 d. Kaip ji vyko? Kas ją stebėjo? Ar tai patvirtinta raštu?

- Remiantis vertinimui pateikta medžiaga, Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūroje dalyvavo J. Žižė, Vilniaus Auto atstovas, agentūros Awocado Creative Studio atstovai.

Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūra buvo atliekama 2020 m. spalio 19 d., be kitų asmenų, dalyvaujant ir antstoliui. Antstolis vaizdo įrašų pagalba užfiksavo Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūrą ir surašė 2020 m. spalio 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 174/20/108 (toliau – Protokolas). Teisinė išvada parengta susipažinus su šiuo Protokolu ir Protokolo priedu.

Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūroje dalyvavo antstolis, t. y. subjektas, kuriam yra suteikta išimtinė teisė konstatuoti faktines aplinkybes. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 635 straipsnio 4 dalimi, antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią. Nei advokatų, nei audito įmonės dalyvavimas nebūtų užtikrinęs tokio Žaidimų laimėtojų nustatymo procedūros patikimumo kaip antstolio atliktas faktinių aplinkybių konstatavimas. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, darytina išvada, kad Žaidimo laimėtojų procedūros nustatymo metu buvo užtikrintas net aukštesnio lygio faktų konstatavimas nei nurodyta Žaidimo taisyklėse. Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūra buvo filmuojama, laimėtojai nustatyti atsitiktine tvarka, programėlės „Random Number Generator“ pagalba sugeneruojant laimėtojo Bilieto numerį.

- Daugiausiai kritikos žaidimo organizatoriai sulaukė dėl to, kad jo laimėtojas neva neišpildė visų žaidimo sąlygų. Ar pavyko tai patikrinti?

Laimėtojas patvirtino, kad jis išpildė visas žaidimo sąlygas organizatoriams pateikdamas patvirtinimus raštu.

Turimuose dokumentuose ir žodiniuose paaiškinimuose išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad Žaidimo organizatoriai ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad patikrintų, ar Žaidimo laimėtojais išrinkti Instagram paskyrų valdytojai įvykdė visas dalyvavimo Žaidime sąlygas.

- Visuomenė suabejojo žaidimo finalo rezultatu. Jei jį stebėjo antstolis, jei visas aplinkybes išnagrinėjo advokatų profesinė bendrija ir pažeidimų nerado, ar įmanoma dar imtis kažkokių priemonių, galinčių įrodyti situacijos skaidrumą?

- Abejojančių bus visada, o jiems teisės aktai nurodo galimybę situaciją išaiškinti teisiniu keliu.

- Kas nutiktų, jei, spaudžiami visuomenės, žaidimo organizatoriai būtų nusprendę išrinkti kitą nugalėtoją nei paskelbtasis spalio 19 d.?

- Pirmasis laimėtojas turėtų teisę inicijuoti ginčą dėl prizo atsiėmimo ir nuostolių atlyginimo, nes tokią galimybę numato teisės aktai.

- Ar teisės aktais yra reglamentuojamos prievolės, atsirandančios iš loterijų ir kitų žaidimų, grindžiamų rizika ar atsitiktinumu?

- Taip, tai reglamentuojama teisės aktais. Konkrečiai - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.244 straipsnis.

- Vėlgi, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais, ar žaidimo organizatoriai privalėjo detaliai nurodyti pagrindinio laimimo prizo technines savybes, jo įsigijimo aplinkybes, savininko duomenis?

- Prizo nurodymas turi būti aiškus ir neklaidinantis, tačiau informacijos kiekis nėra reglamentuojamas.

Atsižvelgiant į tai, kad dalyvavimas Žaidime buvo susietas tik su keleto paprastų veiksmų atlikimu, o ne su turtine (piniginės ar kitos išraiškos) įmoka, darytina išvada, kad detalios Automobilio techninės savybės, įskaitant jo naujumą, negalėjo turėti esminės įtakos priimant sprendimą dėl dalyvavimo Žaidime.

Kitų duomenų teisės aktais iš žaidimo organizatorių nurodyti neprašoma.

CK 6.244 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta: „Jeigu loterija ar kitoks žaidimas organizuojami įstatymų nustatyta tvarka, tai jų organizatoriaus ir dalyvio sutartimi laikomas loterijos ar žaidimo bilietas, kvitas ar kitoks dokumentas, nurodytas loterijos ar kitokio žaidimo taisyklėse. Šias taisykles tvirtina loterijos ar žaidimo organizatorius. Taisyklėse turi būti nurodyta loterijos ar kitokio žaidimo laikas, laimėtojo nustatymo tvarka, laimėjimo dydis ir jo išmokėjimo tvarka. Su šiomis taisyklėmis turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti“.

- Ar automobilio tikrasis savininkas, nesvarbu, kas tai būtų – juridinis ar fizinis asmuo, turėjo teisę išsaugoti privatumą ir neskelbti savo duomenų?

- Taip.

- Žaidimo taisyklėse nebuvo nurodyta Žaidimo prizų perdavimo laimėtojams tvarka ir terminai. Tai yra kliūtis laimėtojui atsiimti laimėjimą?

- Šią Žaidimo taisyklių spragą užpildo CK 6.244 straipsnio 4 dalis, nustatanti, kad tais atvejais, kai žaidimo taisyklėse nėra nurodytas laimėjimo išmokėjimo (perdavimo) terminas, laimėjimas turi būti išmokamas per vieną mėnesį nuo žaidimo rezultatų nustatymo.

- Kadangi viešojoje erdvėje dėl žaidimo organizavimo, jo taisyklių, laimėtojų išrinkimo ir kitų, su juo susijusių aplinkybių, buvo paskelbta daug šmeižiančios, įžeidžiančios, garbę ir orumą žeminančios bei tiesos neatitinkančios informacijos, kaip patartumėte tokiu atveju elgtis žaidimo organizatoriams?

- Teisės aktai įtvirtina galimybę kreiptis dėl garbės ir orumo pažeidimo ar įmonės reputacijos sumenkinimo. Jeigu išnagrinėjus situaciją paaiškėtų, kad yra sąlygos taikyti šias teisės normas, organizatoriai galėtų kreiptis į teismą ir prašyti paneigti informaciją bei atlyginti nuostolius.

- Galbūt jau yra žengti kažkokie konkretūs žingsniai?

- Dokumentų ruošimas yra procese.

Automobilio laimėtojas sukėlė įtarimų

Spalio mėnesį paskelbtas influencerių konkursas, kuriame socialinių tinklų vartotojai turėjo galimybę laimėti BMW X3 automobilį, plastinę krūtinės operaciją bei daugybę įvairių mažesnių prizų, vos prasidėjęs sukėlė diskusijų audrą.

Instagrame pasekti apie trisdešimt žinomų žmonių bei su jais bendradarbiaujančių įmonių ir stebėti visų jų kasdienybę šio socialinio tinklo „istorijose“ – tiek reikėjo padaryti, kad pretenduotum į prizus.

Čia dalyvaujantys influenceriai neslėpė, kad jiems prie žmonėms dovanojamų prizų reikėjo prisidėti tam tikra suma pinigų. Vieni mokėjo 500 eurų, kiti - mažesnes sumas, o daugiausia sekėjų turinčios instagramo žvaigždės galėjo ir nemokėti, tik atitinkamai išreklamuoti konkursą.

Tad didžiulį nepasitenkinimą sukėlė žinia, kad pagrindinis konkurso prizas anksčiau buvo vairuojamas pačios J. Žižės, kuri anksčiau buvo skelbusi apie jo pardavimą.

„Taip, automobilis yra naudotas, bet ar tikrai yra didelis skirtumas kieno jis? Aš pati jį pirkau naudotą, bet svarbiausia, praėjus visas auto apžiūras – jis yra puikaus stovio ir komplektacijos. Ar ne svarbiausia, kad tai DOVANA? Visureigis buvo mano, tačiau „Vilnius Auto“ pardavinėja jį jau daugiau nei mėnesį. Kada nusprendėme padaryti šį konkursą, rinkomės iš trijų automobilių už tokią sumą“, – „Delfi“ aiškino J. Žižė.

Influenceriai piktinosi, kad susidariusi situacija, kai jiems susimokėjus J. Žižei dovanoja savo automobilį, gali reikšti, kad tai visai ne dovana, o tiesiog būdas parduoti savo panaudotą automobilį.

„Už tą sumą yra nuperkamas automobilis. Šiuo atveju būtų perkamas bet kuris iš minėtos įmonės, nes teoriškai mano mašina jau priklausė jiems. Aš nė cento į kišenę kolkas neįsidedu. Mes nupirkome naudotą automobilį ir jį dovanojame sekėjams. Faktas kaip blynas ir be jokių papildomų išvedžiojimų“, – „Delfi“ teisinosi J. Žižė.

Vėliau paaiškėjo, kad šį automobilį Žižių šeima įsigijo po avarijos atvežtą iš JAV ir suremontuotą. Tad didžiausia audra kilo, kai buvo pastebėta, kad BMW laimėjęs vyriškis dirba direktoriumi automobilių įmonėje, pardavinėjančioje automobilius, kurie į Lietuvą atkeliauja iš JAV. Komentatorius neramino sutapimas, kad dovanojamas BMW X3 taip pat buvo naudotas ir atgabentas iš Amerikos. Be to, su automobilio laimėtoju konkurso organizatoriai susisiekė vos per kelias minutes – tarsi taip, lyg jie jau turėtų to žmogaus numerį savo adresų knygelėje. J. Žižė instagrame sakė, kad laimingasis neva žiūrėjo prizų dalybas ir pats skubiai parašė savo telefono numerį.

Akylesni konkurso stebėtojai atkreipė dėmesį ir į tai, kad visureigį laimėjęs žmogus galimai neįvykdė visų reikiamų ir anksčiau skelbtų žingsnelių, t.y. nepasidalino konkurso nuotrauka savo profilyje arba ją ištrynė anksčiau laiko. Taip pat jo nebuvo tarp įžymybių, taip pat ir pačios J. Žižės sekėjų, o tai buvo būtina sąlyga, norint laimėti BMW. Internautai teigia, jog tarp organizatorės sekėjų laimingasis vyriškis atsirado tik po to, kai buvo paskelbtas laimėtoju. Dovanų dalybas sekę žmonės taip pat piktinosi, kodėl tiesioginės transliacijos įrašas, lyg slepiant įkalčius, nebuvo išsaugotas. Apie galutinius rezultatus nutyli ir pagrindinis konkurso profilis.

Trečiadienio rytą buvo išplatintas ir interviu su BMW laimėtoju. Čia rašoma, kad pardavęs automobilį, dalį pinigų vaikinas žada paaukoti labdarai.

Atsiųstas interviu:

26 metų vilnietis Lukas Abeciūnas jau kelios dienos džiaugiasi pagrindiniu neįtikėtiną rezonansą visuomenėje sukėlusio žaidimo „Instagrame“ prizu – automobiliu BMW X 3.

„Tai – vienintelis toks didelis ir itin reikšmingas laimėjimas mano gyvenime. Žinau, kad dovanas likimas atsiunčia ne veltui. Tai arba atlygis už gerus darbus, arba laimėjusiojo išbandymas. Todėl viską įvertinęs priėmiau sprendimą – kai mašiną parduosiu, dalį pinigų skirsiu labdarai“, – sakė Lukas.

Jis tvirtino jau pasidomėjęs ir organizacijomis, kurios atsakingai bei sąžiningai dirba. Jų lyderiai – visuomenei žinomi bei patikimi žmonės.

„Bet, kaip sakoma – „nesakyk „op“, neperšokęs duobės. Todėl geriau kalbėti apie viską tuomet, kai tai įvyks. Juk ir pats laimėjimu patikėjau tik tada, kai gavau automobilio raktelius ir dokumentus“, - sakė L. Abeciūnas.

Jaunas vaikinas augo Vilniuje, kur, po vidurinės, profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ įgijo vadybos bei logistikos žinių.

„Anksti pradėjau dirbti, nes nenorėjau būti artimiesiems našta. Ir savų pajamų turėti visada smagiau“, – patikino Lukas.

L. Abeciūnui teko padirbėti ir parduotuvės informacijos skyriuje, ir reklamos agentūroje transporto skyriaus ekspeditoriumi, ir dispečeriu, o vėliau – pamainos vadovu sandėlyje.

Sunkių darbų nesikratantis vilnietis kurį laiką plušo Olandijoje, o grįžęs į tėvynę tapo Užimtumo tarnybos klientu. Būtent čia, dalyvaudamas programoje „Pažink save“, jis sužinojo apie galimybę gauti Europos sąjungos paramą įsteigiant savąjį verslą. Taip prieš truputį daugiau nei trejus metus buvo įregistruota mažoji bendrija „Autoozas“.

„Visada domėjausi transporto priemonėmis. Turėjau ir nuosavą, kuri vis sugesdavo. Mintį kartu vystyti verslą pasiūliau bičiuliui. Jis turi servisą, kuriame trūko elektriko. Taip viskas ir prasidėjo“, – sakė L. Abeciūnas.

Po kurio laiko jis nusprendė išsinuomoti atskiras patalpas ir automobilių remontu užsiimti pats. Deja, didelė nuomos kaina, mokesčiai bei per mažas klientų srautas sugrąžino jaunuolį į servisą, kur jis ir pradėjo savo veiklą.

Dar po metų L. Abeciūnas vėl pamėgino kurti nuosavą verslą.
„Vėl pabandžiau su draugais. Tačiau kilo sunkumų, todėl išsiskyrėme“, – pasakojo pašnekovas.

Niūros mintys dėl sunkaus gyvenimo etapo bei nesėkmių vaikiną buvo apnykusios ir gimtadienio dieną, bet... kitą vakarą jis sužinojo laimėjęs automobilį!

„Rėkiau iš džiaugsmo ant viso rajono!“ – iki šiol užplūdusias emocijas prisimena L. Abeciūnas.

Apie tai, kad Instagrame vyksta infuencerių žaidimas, jam papasakojo draugė. Būtent mylimoji primygtinai prašė jame sudalyvauti.

„Iš tų, ką turėjau „pasekti“, žinojau tik Nataliją Bunkę. Bet padariau, kas reikalaujama“, – sakė L. Abeciūnas.

Vaikinas neslepia nustebęs, kai, tapęs žaidimo nugalėtoju, virto masiniu apkalbų objektu.

„Ir kad turtingas esu, ir kad „bemsus“ iš Amerikos gabenu, ir kad nedoras, ir dar visokių dalykų. Gandai nebuvo malonūs. Juo labiau, neatitiko tiesos. Bet, matyt, tai būtų tekę ištverti bet kuriam laimėtojui“, - sakė pašnekovas.

L. Abeciūnas neslėpė – kad gautų papildomų klientų, jis į savo įmonės veiklą yra įrašęs ir paslaugas, kurias galėtų suteikti draugų pagalba. Pavyzdžiui, klientui pasiūlyti limuzinų nuomą ar dalyvavimą užsienyje rengiamuose automobilių pardavimo aukcionuose.

„Jei tikrai turėčiau pinigų, būčiau atsisakęs laimėtos mašinos. Man jos nereikėtų. Bet dabar ji – tikrai svarbi. Nuosavo automobilio neturiu, o jei reikia pasiimu iš draugės arba tėvų. Tikiuosi, kad viskas, kas buvo blogai, pasimirš. O aš atiduosiu skolas ir apie gyvenimą pakeitusį žaidimą pasakosiu vaikams bei anūkams“, - tikisi L. Abeciūnas.

Vieša atgaila

Nors beveik savaitę po konkurso J. Žižė nedavė jokio išsamaus komentaro, spalio 21-osios vakarą instagrame patalpino jautrų įrašą.

„Labas vakaras, visiems, – savo instagrame trečiadienio vakarą viešai kreipėsi J. Žižė. – Ši savaitė buvo beprotiškai sunki ir mano šeimai, ir man. Bet, aišku, prisiimu visą atsakomybę ir visą kaltę dėl konkurso metu padarytų klaidų. Labiausiai atsiprašau savo kolegų dėl ne iki galo aiškių taisyklių ir, aišku, savo sekėjų dėl neatskleistų ketinimų. Džiaugiuosi bent tiek, kad pavyko išrinkti laimėtojus ir kad prizai keliauja pas juos. Kas liečia prizus, tai dėl krūtinės korekcijos ir didinimo operacijos, aš jokiais būdais nenoriu, kad jūs priimtumėte klaidingai mano nuomonę dėl šio prizo pasirinkimo. Tai nėra „pasigražink savo išvaizdą nemokamai“, tai yra „pagalba moteriai“ prizas.

Ir dėl visų jūsų komentarų man yra be proto sunku. Mano šeimai irgi. Mums be proto sunku. Manau, kad pats geriausias būdas dabar ir geriausias sprendimas šiai akimirkai – tiek mano šeimos, tiek mano sekėjų atžvilgiu – yra mano pasitraukimas iš socialinės medijos veiklos kuriam laikui. Ir apmąstyti viską, kas įvyko su šia situacija ir pabūti, skirti daugiau laiko savo šeimai.

Ačiū išties, ačiū visiems, kurie mane palaikėte ir dar kartą visų atsiprašau".

Influencerės apgailestauja

Savo sekėjų instagrame atsiprašė ir žaidime kaip grožio priemonių įmonės atstovė dalyvavusi Natalija Bunkė, kuri nuo komentaro „Delfi“ susilaikė argumentuodama, kad šia tema daugiau viešai nekalbės.

Tuo tarpu „TV Pagalbos“ žurnalistė Gerda Žemaitė neslėpė, kad ši patirtis jai buvo nuostolinga. 500 eurų, kaip ir dauguma kitų dalyvių, už dalyvavimą konkurse sumokėjusi žinoma moteris lygiai prieš savaitę liko be savo instagramo paskyros, taigi padidėjęs sekėjų skaičius neteko prasmės.

„Konkursas prasidėjo sekmadienį, o trečiadienio rytą buvo pavogta mano paskyra. Girdėjau nuomonių, kad neva aš pati ją savavališkai užblokavau, vengdama susigadinti savo reputaciją. Tačiau iš tiesų paskyros netekau, kai netyčia paspaudusi ant man atsiųstos įtartinos nuorodos, nusiunčiau piktadariams savo slaptažodį. Kaip mano vyras juokavo, atrodo, kad kažkas iš aukščiau bandė mane apsaugoti. Per tas tris dienas sekėjų skaičius tikrai pakilo. Tačiau, aš nesu nesu tokia naivi ir puikiai suprantu, kad, jeigu konkurso metu susimaišo auditorijos, padaugėja sekėjų, nebūtinai jie pasiliks pasibaigus konkursui.

Aš pati turėjau beveik 40 tūkst. sekėjų, nors aktyviai veikla instagrame užsiimu vos pusę metų. Metus nuo paskyros susikūrimo aš, nekeldama išvis jokio turinio, jau turėjau 20 tūkst. sekėjų. Tad, manau, žmonės vieni kitus seka dėl to, kad mėgsta ir palaiko, o jeigu dar jų turinys aktyvus, įdomus – prisijungia dar daugiau žmonių. Tad aš tikrai iš karto žinojau, kad, norėdama, jog tie sekėjai liktų, turėsiu dalintis įdomiu turiniu.

O kad viskas pavyko negera linkme – faktas. Aš to nesitikėjau, tačiau man tikrai nesinori nieko kaltinti ir tikėti, kad kažkas, šiuo atveju Julija, turėjo blogų ketinimų. Visa tai stebint iš šalies, aišku, kyla visokių įtarimų. Bet juk būna gyvenime ir sutapimų. Man pačiai tai yra pamoka. Naiviai tikėjausi, kad viskas yra skaidru. Ir dabar aš tuo tikiu ir asmeniškai jos neteisiu. Visi mes norėjome pasidalinti sekėjais.

Buvau girdėjusi, kad tokie konkursai vyksta pasauliniu mastu ir juos rengia gerokai didesni influenceriai. Aš tame nieko blogo neįžvelgiau. Žinojome, kad dovanojamas automobilis nėra naujas. Tai nebuvo nuo mūsų slepiama. Aišku fakto, kad tai buvo jos pačios naudotas automobilis, aš asmeniškai nežinojau. Galbūt žinodama nebūčiau sutikusi dalyvauti. Rengiant tokį konkursą reikia suvokti, kad yla iš maišo išlįs bet kokiu atveju. Jeigu visi iš karto būtų tai žinoję, nebūtų taip nemaloniai sureagavę.

Aišku, finansinį nuostolį, galiu pripažinti, kad patyriau. Tačiau man vis tiek nesinori kaltinti kažko ir tikėti, kad buvo siekiama pasipelnyti. Su Julija teko susipažinti labai maloniomis aplinkybėmis, ji man atrodo nuoširdi. Dabar man nuoširdžiai gaila, kad tas blynas šitaip prisvilo ir nesinorėtų, kad jai būtų užklijuota aferistės etiketė, nes nemanau, kad ji tokia yra. Tikiu, kad jai dabar yra labai sunku ir yra reikalingas palaikymas. Mes juk visi puikiai žinojome, kur einame, turėjome gerus ketinimus. Tačiau gavosi, kaip gavosi. Kalbant apie laimėtoją, tai irgi galėjo būti sutapimas, o ne kažkokie išankstiniai susitarimai“, – svarstė Gerda.

Konkurso organizatoriams kritikos nepagailėjo ir aksesuarų „Mari Made“ kūrėja Marija Šalaševičienė.

„Man yra nepaprastai gėda už šio konkurso organizatorius. Ir kaip aš iš pradžių tikėjau, kad tai yra netyčinės mažos klaidelės. Tačiau iki ko tai nusirito dabar... taip būti tiesiog negali. Ir aš tikrai nepasirinksiu tylėtojos pozicijos, kurią pasirinko dauguma dalyvių. Aš tiesiog pasakysiu, kad turi būti perrinktas laimėtojas ir mes turime to siekti.

Todėl, kad net šito purvino konkurso laimėtojas buvo išrinktas neteisingai. Taip apgaudinėti žmonių negalima. Aš šitame konkurse sutikau dalyvauti tikrai ne dėl to, kad apgaudinėčiau žmones, o norėdama pačio nuoširdžiausio rezultato. Viskas turėjo vykti sklandžiai ir turėjome tą pagrindinį prizą padovanoti tam, kam jo tikrai reikia ir kas tikrai teisingai įvykdė visas sąlygas.

Kadangi taip neįvyko, aš tylėti negaliu. Noriu, kad viskas būtų įvykdyta teisingai. Man ne dėl to pikta, kad buvo išrinktas žmogus, susijęs su automobilių verslu. Jis elementariai buvo neįvykdęs konkurso sąlygų. Mano nuomonė tokia, o kokia organizatorių nuomonė – pamatysime“, – kalbėjo moteris.

Atsisakę dalyvauti influenceriai pasakojo apie konkurso užkulisius