„Tokį mąstymą turiu nuo senų laikų, kai norėjau įstoti į vienuolyną, vėliau buvau skautas – tuo metu mes daug dirbome su įvairiomis organizacijomis: patys neturėjome nė cento, tačiau ruošėme kavą, nešėme sumuštinius benamiams. Tai buvo pirma žiežirba mano mąstyme, kad su dideliu noru galima labai daug nuveikti. Tai ypač stipriai veikia LIONS klubuose, kur buriasi bendraminčiai, pasitelkę didelės tarptautinės filantropinės organizacijos patirtį – su tokiu užsidegimu galima ištirpdyti vargo, nepritekliaus piramides“, - apie visuomeninių klubų jėgą pranešime spaudai kalba M. Vitulskis.

Menai padeda daug pasiekti labdaringoje veikloje

Garsus dainininkas mato daug paralelių tarp sėkmingos labdaringos veiklos ir savo tikslų siekimo.

„Svarbu, kad šie klubai žino savo prioritetus, pagrindines remiamas sritis, o ne šiaip dalina paramą į kairę ir į dešinę. Kai susikoncentruoji į tikslą, viskas tampa įmanoma. Aš, kaip dainininkas, turėdamas savo profesinių tikslų, irgi einu kiaurai per sienas: muzikantų konkurencija didelė ir Europoje, ir pasaulyje, tačiau vis tiek kasdien einu link savo tikslo.

O kai jau atsiranda pasiekimai, finansinė sėkmė, labai džiaugiuosi, kad aš jau galbūt savo buvimu ir veikla galiu dar plačiau nešti gerą, kilnią idėją. Aš tikiu, kad menas yra svarbus labdaringoje veikloje, nes menas kuria ypatingą atmosferą, žmonėms dovanoja kokybišką laiką, todėl pats aukojimo, kaip pasidalinimo momentas tampa labai natūralus, ir žmonės geranoriškai aukoja“, - apie savo koncertinės veiklos vaidmenį labdaringoje veikloje kalbėjo M. Vitulskis.

Savaitgalį į Kauną susirinko LIONS klubų nariai iš daugiau kaip 20 Lietuvos miestų – jie teikia pagalbą žmonėms vietos bendruomenėse, vadovaudamiesi šūkiu „Mes tarnaujame“.

Kaip jaunimui pasiekti aukštumų?


Merūnas su LIONS klubais bei vaikų ir jaunimo klubais LEO draugauja jau seniai – ne tik koncertuoja, bet ir dalyvauja „Inspiration spell“ pokalbiuose su jaunimu, pavyzdžiui, kalba apie tai, kaip pasiekti aukštumų savo veikloje ir gyvenime.

„Aš visada nepatogiai jaučiuosi, kai kažką gaunu, net gimtadienio proga. O kai pats kažką duodu – ilgai nešiojuosi tą gerą jausmą širdyje, apmąstau tai, užlieja toks džiaugsmas, kad mano davimas kitam suteiks laimės. Per labdaros akcijas ar tiesiog, kai paremiame konkrečią šeimą – matau vaikus, matau tą laimingą mamą, ką čia ir bekalbėti...“, - susijaudinimo neslėpė M. Vitulskis.

Prisiminė V. Kernagį

Šventėje Kaune M. Vitulskis, be kitų dainų, atliko ir kelis a.a. Vytauto Kernagio kūrinius – „Žiemą vasarą“, „Mūsų dienos kaip šventė“ ir kt.

V. Kernagis daug metų buvo Vilniaus Sostinės LIONS klubo nariu ir nuoširdžiai dalinosi savo talentu šioje labdaros organizacijoje, kuri šiandien savo veiklą fokusuoja į diabeto prevenciją, skurdo mažinimą, aplinkos apsaugą, pagalbą žmonėms su regėjimo negalia ir pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

J. Didžiulis LIONS veiklą pavadino „nesavanaudišku savanaudiškumu“

Muzikantas Jurgis Didžiulis, savaitgalį taip pat dalyvaudamas minėtame forume Kaune, savo mintis apie labdaringą, bendruomeninę, visuomeninę veiklą perteikė improvizuotomis dainomis.

„Jeigu sugebi ir nori daryti žmonėms gera, bet nieko nedarai – nesiskaito. Jeigu mes turime žmogiško kapitalo ir jo nerealizuojame – nesiskaito. O darydami gerus darbus mes auginame žmogiškąjį kapitalą“, - dainavo Jurgis Didžiulis improvizacijoje „Nesiskaito“.

„Kai užsiimame savanoriška veikla, mes puoselėjame žmogiškumą ir tai ne tik atneša daug naudos bendruomenei, visuomenei, bet ir didelį malonumą mums patiems. Tai vadinu nesavanaudišku savanaudiškumu – kai darai gera kitiems, bet tai ir tau pačiam atneša malonumą“, - sakė J. Didžiulis.

Apie prabangą daryti gerus darbus kitiems sužinojo Kolumbijoje

Kalbėdamas apie savo bendradarbiavimą su LIONS klubais J. Didžiulis pabrėžė, kad jam svarbu atsidėkoti tiems, kurie besąlygiškai dirba, stengiasi, veikia dėl kitų.

„Atsilygindamas klubo nariams už jų skleidžiamą gerumą, altruizmą, kilniadvasiškumą, daromą labdarą, aš didinu savo žmogiškąjį kapitalą. Jis susikaupia ne per pinigus“, - akcentavo garsus muzikantas.

J. Didžiulis su LIONS klubais susipažino dar gyvendamas Kolumbijoje, „kur beveik kiekviename miestelyje yra tokie „liūtų“ klubai“.

„Man įstrigo tai, kad žmonės sau leidžia prabangą daryti gerus darbus kitiems. Nuo vaikystės turiu tokį įspūdį. Tai globali organizacija su šimtmetine tradicija, kuri yra daugiau negu prekės ženklas – tai globalus gerumo judėjimas“, - forume kalbėjo J. Didžiulis.

Šį savaitgalį Kauną užplūdo keli šimtai LIONS klubų narių iš visų 35 Lietuvoje veikiančių labdaringų klubų ir šventė faktą, kad prieš 30 metų būtent šiame Lietuvos mieste prasidėjo didžiausios pasaulyje klubinės labdaros organizacijos judėjimas mūsų šalyje. „Liūtais“ save vadinantys žmonės žygiavo šventinėje eisenoje nuo Nepriklausomybės aikštės iki Rotušės, o amfiteatre prie Kauno pilies priesaikas davė naujai išrinkti visų Lietuvos LIONS klubų prezidentai.

„Mūsų organizacijoje mažų darbų nebūna – kiekvienas geras darbas reiškia daug, nes kažkam jis reikalingas, priverčia kažką nusišypsoti. Klubo nariai, nors ir kalba skirtingomis kalbomis, gyvena skirtingose šalyse, visi yra susieti gerumo darbais ir vienu tikslu – „Mes tarnaujame“. Mūsų misija – įveiklinti gerumą kiekvieną dieną. Gerumas, kaip ir koronavirusas – gali būti labai užkrečiamas“, - sakė Lietuvos LIONS klubų apygardos gubernatorė Daiva Grikšienė.