„Šio ryto skambutis ir liūdnas mamos balsas pranašavo liūdną žinią. Širdis sudužo į tūkstančius gabalėlių, išgirdus: išėjo mylima močiutė, tėvelio mama“, – jautrų įrašą pradėjo Violeta.

„Dėkinga amžinai už besąlygišką meilę... Nebuvo žmogaus pasaulyje, kuris lepintų daugiau, dosniau dovanojusios ir dalinusios pačią didžiausią – močiutišką meilę. Išėjo į šviesą ir ramybę mūsų žilagalvė geroji, šviesioji mylima močiutėlė. Nesu iš jos girdėjusi piktesnio žodžio tariant apie nieką ir niekam, ašaros abiem riedėdavo prieš išsiskiriant, jos mylinti širdis laimino, o žvilgsnis visada mane išeinančią glostydavo ir lydėdavo tol, kol pasukdavau už namo. Paskutinį kartą po viešnagės pas močiutę ėjau nešina mažiuku ant rankų ir vis atsisukdavau, o močiutė savo lange kaip visada mojavo mums. Po nepaprastai šviesaus ir linksmo pasimatymo ėjau link mašinos, man ašaros riedėjo upeliais, nors ir šypsojausi, kad ji žvelgdama iš tolo pro langą šypseną matytų. Visada, visada atsisveikindavome tarsi paskutinį kartą apsikabinusios ir išbučiavusios viena kitą stipriai.

Močiutėlės mano sielos gelmė neišpasakyta, šviesiomis akimis ir guviu protu, nuostabiu humoro jausmu apdovanota ir visa tai liko iki paskutinės minutės joje. Toks jos buvo noras – išeiti šviesoje į šviesą. Taip ir nutiko...

Tokia švelni ir kartu be galo stipri, mylinti ir visada besišypsanti amžinai liks ji mūsų širdyse. Begaliniai mylima. Gyvenimą gražiausią nugyveno – buvo dievinama nuostabaus savo vyro, mylimo senelio, mylinčių vaikų, anūkų ir proanūkių.

Išėjo kaip visada norėjo – namuose išbučiuota artimųjų užmerkė akis.

Ilsėkis ramybėje, angele mano brangus. Amžinai mano širdyje“, – rašė modelis.

„Negaliu šiandien apkabinti tėčio. Negaliu būti su šeima atsisveikinimo ceremonijoje, bet žinau, kad bendravimui subtiliajame pasaulyje geografinė zona įtakos neturi, o žmogus, palikęs kūną, iškeliauja į begalinę šviesą. Manęs dar laukia mano atsisveikinimo ritualas su močiute. O širdis atgyja ir vėl renkasi save, nes joje gyvena močiutė ir skamba jos žodžiai „Anūkėle, mylimoji, labai myliu tave. Būk su Dievu, Violeta, mylimoji mano. Laikykis, vaikeli“, – toliau jautriomis mintimis dalijosi sąmoningumo stovyklų moterims Maltoje organizatorė.

„Brangi močiute, myliu, myliu. Susitiksime, mylimoji“, – pridūrė ji.

Violeta jautrų laišką papildė archyvinėmis šeimos nuotraukomis. Vienoje jų – močiutė ją laiko ant rankų.

„Pasaulio gerumas ir švelnumas sudėtas į močiučių rankas“, – tikina buvusi TV laidų vedėja.