Vilniaus miesto apylinkės teismas dar spalio 30 d. paskelbė, kad panaikina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dar 2015 m. spalį išduotą leidimą 41 metų E. Dragūnui statyti naują statinį žemės sklype sostinės Šilo g. – teismas įpareigojo SEL'ą namą nugriauti per pusę metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Bet šis sprendimas neįsiteisėjo – bylą išnagrinėjęs teismas gavo du apeliacinius skundus, kuriuo prašoma panaikinti E. Dragūnui nepalankų verdiktą. Skundus įteikė ne tik E. Dragūnui atstovaujantis advokatas Kęstutis Jokimas, bet ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Skundą pasirašė Juridinio skyriaus vedėjos pavaduotoja Neringa Aleksonytė.

„Manęs klientas neįgaliojo komentuoti, kodėl skundžiame teismo sprendimą“, – E. Dragūnui atstovaujantis advokatas nebuvo linkęs atskleisti, kokiais argumentais Vilniaus apygardos teismo prašo panaikinti dainininkui nepalankų sprendimą.

Apie įteiktą skundą nebuvo linkusi kalbėti ir savivaldybės atstovė.

„Teisės departamentas nekomentuoja teismui įteiktų procesinių dokumentų ir juose nurodytų motyvų“, – sakė N. Aleksonytė.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir E. Dragūno skundus Vilniaus apygardos teismas turėtų nagrinėti tik kitąmet – atsižvelgiant į teisėjų užimtumą, byla gali būti ir neišnagrinėta iki pavasario. Tuo metu skandalingasis atlikėjas jau gali būti baigęs statybas – iki šiol prie jo namų pluša statybininkai.

Šią savaitę teisme buvo nagrinėjama dar viena byla, susijusi su E. Dragūno namo statybomis – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) atlikėjui dar gegužės mėnesį surašė protokolą dėl naujo neypatingo statinio savavališkų statybų kultūros paveldo teritorijoje. Protokole teigiama, kad atlikėjo įsigytame žemės sklype savavališkai statomas vienbutis namas – nenumatytas priestatas, pakeista pastato stogo ir patį pastatą laikančios konstrukcijos.

E. Dragūnui atstovaujantis advokatas šios bylos nagrinėjimo metu sakė, kad atlikėjas yra pasirengęs pašalinti pažeidimus, o tai, ką padarė E. Dragūnas, esą daro visi.

„Tai yra vieša paslaptis, kad dauguma statybų vyksta nukrypstant, nes įgyvendinant tam tikrus sprendimus yra neįmanoma nenukrypti, bet šiuo atveju dar yra laiko ištaisyti padarytus pažeidimus, tai turėtų lengvinti atsakomybę“, – įsitikinęs teisininkas.

Su tuo nesutinka VTPSI atstovas Ramūnas Šablauskas: „Jeigu visi statytų taip, kaip E. Dragūnas, nesilaikant projekto, koks tada būtų miestas?“

Teismas yra nustatęs, kad E. Dragūno žemės sklypo plotas – 0,1966 ha, savivaldybės atstovai pagal projektuotojo parengtą statinio projektą žemės sklype leido statyti naują gyvenamosios paskirties (vieno buto) neypatingą statinį bei griauti pagalbinio ūkio paskirties ir gyvenamosios paskirties nesudėtingus statinius bei kitus inžinerinius nesudėtingus statinius.

Prieš tai E. Dragūnui įsigytame sklype buvo leista nugriauti vieno buto 38,33 kv. m bendrojo ploto gyvenamąjį namą, 25 ir 44 kv m ūkinius pastatus – tvartus bei lauko tualetą.

„Leidimu leista statyti naują gyvenamąjį namą, kurio užstatymo plotas 256 kv. m, tūris – 2059 kub. m, o esamo ir leisto griauti gyvenamosios paskirties statinio tūris buvo 129 kub. m, griautino gyvenamojo namo plotas 38,33 kv. m, o naujai leisto statyti – plotas 397,57 kv. m“, – teismui yra nurodę inspekcijos atstovai.

Anot VTPSI, statybos leidimu E. Dragūnui buvo leista statyti naują statinį valstybiniame parke, 11,44 m atstumu nuo šlaito, taip pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Pagal Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų planą dainininkui priklausantis sklypas yra funkcinio prioriteto kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonoje.

„Žemės sklypas patenka į apsauginių teritorijų miestų, miestelių kaimų ar jų dalių grupę, sugriežtinto vizualinio reguliavimo tvarkymo zoną, – nurodė VTPSI atstovai. – Šioje tvarkymo zonoje turi būti išlaikomas esamas vizualinis gyvenviečių pobūdis, nekeičiamas užstatymo intensyvumas, plotas, nedidinamas aukštingumas, nesodinami želdiniai, galintys užstoti ar trukdantys apžvelgti saugomus objektus ir kompleksus, ypač saugomas natūralus reljefo raiškumas ir pobūdis.“

Teismas įpareigojo E. Dragūną nugriauti visą namą – bylą nagrinėjęs teisėjas Gintaras Pašvenskas pripažino, kad svarstė galimybę suteikti galimybę pertvarkyti statinį.

„Bylos nagrinėjimo metu atsakovai nekėlė klausimo, kad galbūt leistų mažesnį, atitinkantį buvusios sodybos parametrus. (..) Teismas nustatė, kad jis neatitiktų E. Dragūno lūkesčių. Nebuvo kitos išeities taikyti kitus statybos padarinius“, – yra sakęs teisėjas.