- Angelai sutinkami įvairiose pasaulio kultūrose ir religijose – pagoniškosiose, Rytų ir monoteistiškosiose. Jose Dievas suvokiamas skirtingai. Gal angelai yra ta gija, vienijanti visas religijas?

- O, tai tikrai puiki tezė, kad skirtingas ir net priešiškas religijas vienija būtent angelai! Kuriant „Angelų“ ciklą mane labiausiai ir įkvėpė mintys apie angelus sakraliniuose tekstuose ir pasakojimuose. Budizme yra dangumi lakiojančių moteriškių – dakinių, hinduizme – dangaus šokėjų apsarų, o senovės Egipte su sparnais vaizduojama deivė Izidė. Islame, judaizme ir krikščionybėje veikia beveik tie patys angelai, tik šiek tiek kitokie jų vardai bei funkcijos. O gal angelo įvaizdis tėra visais laikais žmones gundęs troškimas turėti sparnus ir skraidyti.

- Parodoje buvo girdėti atsiliepimų, kad Jūsų angelai artimi New Age – religiniam sinkretizmui. Ar tiesa?

- Nesu didelė New Age gerbėja, veikiau – priešingai. Ir religinio sinkretizmo idėja man nėra artima. Kalbėdamas apie bandymą praktikuoti kelias religijas arba jų mišinį, Dalai Lama yra pasakęs, kad eidamas iškart dviem keliais nenueisi į jokį tikslą, o dviem adatomis nepasiūsi drabužio. Tačiau dailėje įmanomas toks siurrealistinis religijų suliejimas, pavyzdžiui, Rene Magritte’o tapyboje moteris susilieja su dangumi, o paukštis suauga su krūmu. Kita vertus, pirmąją informaciją apie angelus Čamujelį, Urijelį ar Tsidzikelį perskaičiau atsitiktinai po ranka pakliuvusioje New Age brošiūrėlėje. Tačiau tas tekstas man pasirodė ganėtinai juokingas, todėl tapydama savo paveikslus bent jau detalėse bandžiau išlaikyti ne religiškai egzaltuotą, o ironišką požiūrį. Jei jau kuo susidomiu, tai stengiuosi gauti kiek galima daugiau informacijos.

- Ar Jūs pati tikite, kad angelai iš tikrųjų yra? Taip pat angelai sargai?

- Kai pastaruoju metu manęs paklausia, ar turiu kokią nors didelę svajonę, tikrai karštą troškimą, atsakau, kad labiausiai norėčiau gilaus ir tvirto tikėjimo. Suprantu, kad tai yra Malonė – ne vien valios aktas. Taigi ir mano tikėjimas angelais yra veikiau estetinis pojūtis ar psichoterapinė pastanga. Tačiau šioje parodoje yra eksponuojami naktiniai marškiniai, išmarginti angelui sargui skirtu tekstu. Jo prirašyti reikėjo gana daug. Tai darydama staiga pajutau, kad kalbuosi ne su savimi, o su šalia esančia nematoma būtybe – gal ji ir buvo angelas sargas.