Vis dėlto "Ekstra" paskambino į Lietuvių kalbos ir literatūros institutą ir pasidomėjo, ar iš tikrųjų žodžiai "moteris" ir "moteriškė" yra visiškai tapatūs. "Dabartinės lietuvių kalbos žodynai aiškina šiuos žodžius vieną kitu, kaip tapačius. Tačiau iš tikrųjų žodis "moteriškė" turi šiokį tokį atspalvį ir labiau vartotinas šnekamojoje kalboje. Tas atspalvis nėra blogas, bet šiek tiek familiarus. Tai parodo ir žodynuose pateikiami jo vartojimo pavyzdžiai: "Vakar buvo merga, šiandien moteriškė... Graži moteriškė ir bernas gražus... Ne moteriškė, o peteliškė..." Oficialiems asmenims oficialiose kalbose šio žodžio geriau vengti", -- ne tik "Ekstrai", bet ir premjerui paaiškino žodynų skyriaus redaktorė Zita Šimėnaitė.