D.Meiželytė ištekėjo 1996 metais, dar studijuodama universitete, po metų susilaukė dukrelės Jutos Svilaitės.