VO „Gelbėkit vaikus“ suvažiavime patvirtinta organizacijos valdybos veiklos metinė ataskaita, kurią pristatė valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda, taip pat išklausytos ir patvirtintos VO „Gelbėkit vaikus“ generalinės sekretorės Rasos Dičpetrienės pristatytos organizacijos 2009 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, 2010 m. veiklos planai ir biudžetas.

T. Vizgirda buvo perrinktas antrai VO „Gelbėkit vaikus“ valdybos pirmininko kadencijai.

Suvažiavime dalyvavo garbingi svečiai: Kazlų Rūdos miesto meras Vytautas Kanevičius, profesorius hab. dr. Albertas Piličiauskas, skaitęs pranešimą „Smurto priežastys mumyse“.

VO „Gelbėkit vaikus“ – 1991 metais įkurta nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė, už vaiko teises kovojanti organizacija. Nuo 2004 m. VO „Gelbėkit vaikus“ yra „Save the Children“ organizacijos tikroji narė. „Save the Children“ – didžiausia nepriklausoma pasaulinė organizacija, dirbanti daugiau nei 120 šalių ir siekianti, kad vaikų gyvenimas pasikeistų ir tie pokyčiai būtų ilgalaikiai.