Trejų metų paveldėtoja, vardu Emi, yra J. Lennono našlės Yoko Ono Lennon (Joko Ono Lenon) vaikaitė. Jos motina Kyoko Cox (Kioko Koks) yra Y. Ono Lennon duktė.

Kyoko Cox gimė iš Y. Ono santuokos su ekscentrišku Amerikos kino režisieriumi Tony Coxu (Toniu Koksu). Kai Y. Ono pabėgo su J. Lennonu, dukterį užaugino krikščionis fundamentalistas T. Coxas.

Y. Ono su dukterimi ne buvo susitikusios iki 1997 metų lapkričio. Jos susisiekė, kai po Emi gimimo buvo praėjusios trys savaitės.

T. Coxas su dukterimi buvo religinio kulto "The Walk" (Ėjimas), kuris skelbia netrukus ateisiant pasaulio pabaigą, sekėjai. Jiedu keliavo iš žemyno į žemyną, slėpdamiesi nuo Federalinio tyrimų biuro (FTB) ir privačių seklių, kuriuos pasamdė 67 metų Y. Ono.

Kasmet Kyoko gimtadienį Y. Ono įdėdavo skelbimus laikraščiuose, prašydama jos susisiekti. Kai duktė galų gale atsiliepė, jos tėvas buvo pasibaisėjęs. Tačiau istorija baigėsi laimingai, nes dabar Y. Ono turi vaikaitę, apie kurios buvimą nė nenutuokė.