"The Pulp Fiction" (Bulvarinio skaitalo) režisierius visas savo pastangas nukreipė į trijų kompaktinų diskų komplekto "Love, God, Murder" (Meilė, Dievas, žmogžudystė), skirto Cashui, kūrimą.

"Meilės" diske bus galima išgirsti Casho žmonos June Carer Cash pasakojimą apie savo vyrą, "dieviškajame" diske savo mintimis dalinsis Bono iš "U2", o paskutiniajame savo pastabas pateiks ir pats Tarantino.

Taranino susipažino su Cashu "Four Seasons" viešbutyje Beverly Hillse prieš kelis metus, o Casho daina "Tennessee Stud" tapo filmo "Jackie Brown" garso takeliu.

Beje, June Carter Cash savo "Grammy" nusipelniusiame albume dainą "Press On" sukūrė būten Qentinui. "Šalyje, skaldomoje ekonomikos, tačiau vis dar galvojančioje, kad ją skiria rasiniai nesutarimai, Johny Casho dainos eina tiesiai į žemesniosios Amerikos klasės širdis," teigė Tarantinas.

Kompaktiniuose diskuose, kuriuos bus galima įsigyti ir atsikirai, bus įrašyti ir keli labai reti muzikanti kūriniai bei paties Casho pastabėlės.