Neda Malūnavičiūtė yra viena ryškiausių Lietuvos džiazo vokalisčių ir meistriška fleitininkė. Pasak muzikologės Jūratės Kučinskaitės, „scenoje ji trykšta emocionalumu ir nuoširdumu, o jos balsas, dažniausiai naudojamas kaip lygiavertis ansamblio instrumentas ir neretai vedantis į emocines kulminacijas, aprėpia ir žaismę bei gaivališką spontaniškumą, ir intymų santūrumą. Džiaze plėtojanti mainstream tradicijas, vokalistė sėkmingai pasirodo ir kaip populiarios muzikos atlikėja, šiame amplua yra pelniusi ne vieną apdovanojimą.“

Ansamblis „4 tango“ su dideliu pasisekimu dalyvavo tarptautiniuose tango festivaliuose, įrašė kelias šios muzikos plokšteles, paruošė daug įvairių koncertinių programų. Šalia Á. Piazzollos kūrinių, sudarančių kolektyvo repertuaro pagrindą, ansamblis taip pat populiarina M. Kagelio, I. Stravinskio, H. Villa-Loboso ir kitų šiuolaikinių kompozitorių kūrybą.

Pasak atlikėjų, „Vintažinės dainos“ – tai rinktiniai senosios lietuvių estrados šedevrai, aranžuoti specialiai šiam projektui. Tai ne estradiškai, o greičiau teatriškai arba kameriškai skambanti estrados klasika, priartėjanti prie dainuojamosios poezijos estetikos.

Prikeltos naujam gyvenimui dainos gimė prieš kelis dešimtmečius. Žodžius tada joms kūrė tikri poetai, o muziką – tikri kompozitoriai. Jos pakeri klausytoją jausmingų, tačiau ne sentimentalių eilėraščių tekstais, apie meilės ilgesį kalbančiais metaforiškai. Iš jų sklinda šiluma, prieš kurią nublanksta pigus šiandienos popso blizgesys.

Terminas „vintažas“ susijęs su istorija ir žymi išlaikytą, vertingą dalyką. Vintažas – sugrįžęs iš praeities ir atgijęs šių dienų gyvenime, išsaugant balansą tarp to, kas nauja, aktualu dabar ir tarp to, kas sukurta anksčiau bei laiko patikrinta.

Kristina Žebrauskaitė pasakojo, kad programos idėja „kilo besupant dukrytę sūpuoklėse ir bedainuojant jai visas žinomas dainas. Kai uždainavau savo tėčio mėgstamą „Nuo saulės suskeldėjo lūpos“, į galvą atėjo mintis, kad reikėtų surinkti ir atlikti programą dainų, kurias klausė ir dainavo mūsų tėvai. Mano tėtis, kai buvo jaunas, veždamas mane su sese per kaimo laukų keliukus, visa dūšia dainuodavo „Palinko liepa šalia kelio“, „Vinguriavo takelis“, „Jaunystę“. Tos dainos atspindi lietuvių žmonių „nuo plūgo“ pasaulėjautą: artumą gamtai, labai subtilų, drovų, tiesiog užkoduotą meilės jausmų reiškimą, polinkį paprastai, bet tauriai melodijai. Tos dainos sukurtos tada, kai „vakarų kultūros ėdžios“ dar nebuvo atsivėrusios.

Kai pradėjome dėlioti su muzikantais repertuarą, atradome labai daug gražių dainų. Neda sudėjo visus taškus ant „i“. Kreipėmės pagalbos į Andrių Kulikauską ir Rimantą Giedraitį, kad surastų toms dainoms mūsų kvartetui būdingą skambesį.“

Birželio 21-osios koncerte skambės „vintažinės“ Miko Vaitkevičiaus, Teisučio Makačino, Mikalojaus Noviko, Benjamino Gorbulskio, Laimio Vilkončiaus, Andriaus Kulikausko, Jaroslavo Cechanovičiaus, Alvydo Lukoševičiaus-Obuolio, Dainiaus Pulausko, Kosto Smorigino dainos. Klausytojai turės progą ne tik paklausyti širdžiai mielų melodijų, bet netgi kartu su Neda paniūniuoti: „aš tolstu nuo tavęs, kaip tolsta laivas...“ arba „išskridę paukščiai į namus sugrįš pavasarį saulėtą... “