Režisierius kalbina Valdą Adamkų, Vytautą Landsbergį. Filme liudija buvę partizanai, tremtiniai, disidentai - Juozas Jakavonis, Jonas Abukauskas, Antanas Kazakevičius, Balys Gajauskas, Antanas Terleckas, Nijolė Sadūnaitė, Julius Sasnauskas ir kt.

Filmą pristatys Arvydas Anušauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujausios istorijos katedros docentas, nuo 1997 m. buvo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius.