Akademikas Jurgis Brėdikis asmeniškai buvo susitikęs su Tarybų Sąjungos vadovu Michailu Gorbačiovu, kuris teiravosi apie lietuvio ketinamą atlikti operaciją jo uošviui, žmonos Raisos tėvui.

„Rusai šilti žmonės, žinoma, išskyrus kai kuriuos. Gorbačiovas - malonus žmogus, po uošvio operacijos dar teko su juo bendrauti, kai tapau TSRS liaudies deputatu , ir jis su mūsų grupe turėjo daug problemų“, - prisimena akademikas, rašo LNK. Chirurgas į Maskvą buvo kviečiamas ne kartą, tuomet jis buvo laikomas geriausiu širdies stimuliatorių įsodinimo specialistu visoje Tarybų Sąjungoje. Kremliaus ligoninėje atliktos operacijos buvo laikomos griežčiausioje paslaptyje, operuojamų asmenų pavardžių nežinojo ir medikas.

„Kartais persmelkdavo mintis -jeigu numirtų mano pacientas, ko gero, grįžčiau ne namo, o kažkur kitur. Galėjau tiesiog dingti , anksčiau tokių dalykų būdavo“ ,-pasakoja Jurgis Brėdikis.

Apie garsius medikus ir jų pacientus – LNK „Kaip gyveni“ šį ketvirtadienį 19.40 val.